29 de gener de 2018
29.01.2018

Les comarques gironines tenen uns 4.900 treballadors públics més que fa deu anys

Han augmentat un 17% des del 2007 i on s'ha notat més és en els empleats de les corporacions locals · Els empleats públics de l'administració de l'Estat, en canvi, s'han reduït i ara n'hi ha mig miler menys que fa una dècada, en especial els que depenen de ministeris i organismes autònoms

30.01.2018 | 07:15

La província de Girona té una xifra de treballadors públics al nivell de la mitjana espanyola i similar a les demarcacions comparables en dimensió i població. En tot cas, des de fa una dècada, aquests empleats (que inclouen a funcionaris de carrera, personal laboral i altres tipus de personal) han anat augmentat fins a sumar-ne al voltant de 4.900 més que el 2007. El creixement ve propiciat sobretot pel pes més gran de les universitats i de les incorporacions als ajuntaments mentre que els empleats de l'administració de l'Estat s'han vist reduïts en mig miler, segons les últimes dades publicades pel ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques relatives el juliol del 2017 i comparades amb les de l'any 2007.

En concret, les comarques gironines tenien el 2017, segons aquestes xifres, 34.292 empleats públics quan el 2007 eren 29.397, el que significa un augment de 4.895 treballadors (un 17% més) en aquesta última dècada. Dels 34.292 que hi havia el juliol de l'any passat, la majoria -18.567- corresponien a empleats de la Generalitat (que inclou, per exemple, al personal de l'àmbit sanitari). Altres 11.082 són treballadors de l'administració local; 2.769 de l'administració estatal i finalment 1.874 dels centres universitaris.

En el món docent, l'any 2007 hi havia 423 efectius, segons les dades, tot i que només tenien en compte el personal funcionari, excloent el laboral i altres contractes. En paral·lel, dels 1.874 empleats a la universitat, la majoria són dones i en són 983 enfront dels 891 actuals que són homes.

Tornant a les grans xifres, a banda de les universitats, el personal també ha pujat a les corporacions locals (un 21% més) i els que depenen de la Generalitat (un 12,4% més). En el primer cas, s'ha passat de 9.154 treballadors públics el 2007 als 11.082 el 2017 i, a l'administració pública catalana, de 16.518 a 18.567 en deu anys.

Per la seva part, els treballadors públics que depenen de l'Estat han baixat, dels 3.302 el 2007 als 2.769 el 2017. Això són 533 menys (-16,15%). O mirant-ho de més a la vora, comparant-ho amb l'any 2016, s'han vist reduïts en 93 empleats menys (-3,25%), mentre els de la Generalitat, ajuntaments i universitats han pujat (+1,44%, +5% i +2,24% respectivament) el 2017 en relació a l'any anterior.

Observant només el personal de les administracions estatals, actualment en 2.769, com s'ha esmentat, les dades del ministeri mostren que la principal caiguda afecta a l'anomenada Administració General de l'Estat (ministeris i organismes autònoms, així com les agències estatals). En aquest cas, són 1.149 treballadors mentre que els 1.620 restants corresponen a altres estructures de l'administració pública estatal (forces armades, administració de justícia i altres ens públics). Els de l'Administració General de l'Estat han caigut de 288 persones (de 1.437 empleats el 2007 a 1.149 el 2017) i mentre que la resta han passat de 1.865 a 1.620, un 13% menys.

Tipologia d'empleats públics

Per treballador públic s'entén el personal funcionari de carrera, el laboral i altres tipus de personal. En el cas dels que treballen per a ministeris, organismes autònoms i àrees d'activitat a les comarques gironines (que són 1.057 el 2017), la majoria són personal funcionari de carrera (ascendeixen a 849), mentre que 159 són personal laboral i 49 classificats com a altre personal. Amb tot, fa 10 anys hi havia 1.102 funcionaris de carrera, 311 empleats laboral i 24 dins l'apartat «altre personal».

2.535.493 empleats a tot l'Estat

D'altra banda, Girona és la tercera demarcació amb més efectius a les administracions públiques a Catalunya, després de Barcelona (amb 212.732 treballadors sobretot per concentrar els de la Generalitat i bona part dels estatals), Tarragona (37.528) i Lleida (23.616). En total, a la comunitat de Catalunya hi ha 308.168 empleats públics, dels quals 25.444 són de la part estatal, 168.681 de la Generalitat catalana, 87.422 d'administracions locals i 26.621 de les universitats. En comparació amb la resta de l'Estat espanyol, on hi ha 2.535.493 efectius (inclosos els que treballen en seus a l'estranger), només Andalusia -amb 474.035 treballadors públics- supera Catalunya, i Madrid ocupa el tercer lloc amb 388.911 empleats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook