08 de febrer de 2018
08.02.2018

El pla per a la detecció precoç del trastorn psicòtic s'estén

?A Girona s'han posat en marxa dos nous equips a l'Alt i el Baix Empordà, que juntament amb els de Blanes i Girona cobreixen més del 80% de la població gironina

08.02.2018 | 11:13

El Departament de Salut desplegarà aquest any un programa per detectar i tractar de forma precoç el trastorn psicòtic incipient (TPI) en adolescents i joves d'entre 14 i 35 anys, ja que aquest problema de salut mental pot donar-se per primera vegada en aquestes edats i desencadenar malalties greus, com l'esquizofrènia.

El pla té com a objectius reduir la incidència de trastorns psicòtics, reduir el dany que causen en els afectats i millorar el seu pronòstic, a través d'un procés assistencial més ràpid i intensiu. Aquest programa específic organitzarà en equips territorials grups d'experts compostos per psiquiatres, psicòlegs, infermeres i treballadors socials, professionals dels centres de salut mental de nens i joves i d'adults, així com els de atenció i seguiment de drogodependències (CAS).

En el cas de Girona, aquest any s'han posat en marxa dos nous equips d'atenció precoç de la psicosi a l'Alt i el Baix Empordà. Els equips de Figueres i Platja d'Aro s'afegeixen així als que funcionaven fins ara a Girona i Blanes i es cobreix més del 80% de la població, destaca el director de la Xarxa de Salut Mental de les Comarques Gironines, el doctor Claudi Camps.

Entre les funcions d'aquests equis hi ha la identificació dels estats mentals de risc per promoure intervencions preventives que evitin un primer episodi psicòtic; detectar precoçment els primers episodis i reduir el temps sense diagnòstic; oferir un tractament integral adaptat a les fases inicials, i facilitar la recuperació d'un episodi i prevenir recaigudes.

També estimulen l'adherència terapèutica als tractaments farmacològics i psicosocials fomentats en evidència científica, promouen que la persona participi en el procés assistencial i prengui decisions, i donen suport a la família, facilitant la seva participació en la curació i la seva corresponsabilització en el tractament.

Als 15 anys

Els trastorns psicòtics es caracteritzen per una alteració significativa del funcionament mental, s'inicien al voltant dels 15 anys i afecten al desenvolupament dels joves, impactant negativament en el seu àmbit familiar, social, laboral i escolar. La psicosi incipient té una incidència anual de 15 a 25 casos per 100.000 habitants, amb una mitjana de 18 a Catalunya, i varia segons les diferents formes: esquizofrènia, trastorns esquizoafectius, trastorns delirants i trastorns afectius com depressió i trastorn bipolar. S'estima que el 3,5% de la població pot patir-la al llarg de la seva vida.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook