09 de febrer de 2018
09.02.2018

Santa Caterina crea una unitat per tractar la drepanocitosi, una anèmia hereditària

La malaltia afecta especialment la població de l'Àfrica Subsahariana, l'Orient Mitjà, l'Índia i alguns països de l'Amèrica Llatina. Provoca crisis de dolor i pot derivar en complicacions com l'ictus, la sèpsia o la insuficiència renal o respiratòria

09.02.2018 | 07:19
Un pacient durant una transfusió sanguínia.

L'hospital Santa Caterina de Salt ha posat en marxa una nova unitat funcional per rtactar la drepanocitosi, una anèmia hereditària que pot obstruir vasos de petit calibre, afectant bona part dels òrgans de les persones que la pateixen des de la primera infància i al llarg de la vida.

Una de les complicacions més freqüents d'aquesta malaltia són les crisis de dolor, que condicionen múltiples ingressos hospitalaris, però pot acabar derivant en ictus, sèpsia, insuficiència renal i respiratòria, problemes oculars o auditius, entre d'altres.

La drepanocitosi és una malaltia comuna entre la població dels països de l'Àfrica Subsahariana i l'Orient Mitjà, l'Índia i algunes zones de l'Amèrica Llatina.

Atès l'alt índex de població procedent d'aquests països resident a les comarques gironines, es calcula que es poden arribar a identificar més de 300 persones que pateixen la malaltia a la regió sanitària de Girona.

Una característica rellevant de les persones portadores de la malaltia és que els pot protegir enfront de la malària; i la drepanocitosi és més prevalent entre la població on hi ha alt risc d'infecció per aquest paràsit.

La nova unitat assistencial de l'hospital Santa Caterina per al diagnòstic, tractament i prevenció de pacients amb drepanocitosi s'ha posat en marxa gràcies a la col·laboració entre l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i l'Institut Català d'Oncologia (ICO).

La unitat saltenca neix amb l'objectiu d'atendre de manera especialitzada, transversal i multidisciplinar un tipus de pacient que requereix d'un seguiment molt acurat i complex des de l'edat pediàtrica.

Actualment només el trasplantament de moll de l'os és curatiu però la seva indicació és molt restringida; per tant, el maneig actual d'aquesta malaltia genètica es basa en l'administració de medicació oral i en la transfusió sanguínia, ja sigui simple o mitjançant el recanvi d'hematies.


Localitzar portadors i malalts

Per patir la malaltia cal heretar els dos gens alterats -un per part de la mare i un altre per part del pare- que intervenen en la producció de l'hemoglobina anòmala, l'hemoglobina S, causant de la malaltia. Com que molts portadors de la malaltia poden no tenir cap manifestació, molts desconeixen que ho són.

Actualment la unitat del Santa Caterina atén setanta pacients: vint persones adultes i cinquanta infants. Segons detalla l'hematòleg responsable de la consulta dels pacients adults, el doctor Jordi Vila, es preveu arribar al centenar de pacients atesos a finals d'any, ja que els centres d'atenció primària del territori estan treballant en la detecció de casos, tant persones malaltes com portadores.

«És important detectar els portadors de la mutació perquè és molt probable que hi hagi algun membre de la seva família que pateixi la malaltia i viceversa», indica.

L'objectiu és arribar a augmentar la supervivència de les persones afectades i millorar la seva qualitat de vida. Encara avui, l'esperança de vida dels qui pateixen drepanocitosi se situa en els 50 anys.

A Catalunya, la prova per detectar l'alteració genètica es realitza des de fa uns anys en el moment del naixement, i si és positiva, es deriva efl nadó a les unitats especialitzades, com la de l'hospital Santa Caterina.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook