13 de febrer de 2018
13.02.2018

Les unitats per a la detecció precoç de l'autisme valoren 185 infants en cinc anys

Creen a l'Alt Empordà un equip per a l'atenció integral del trastorn de l'espectre autista que se suma als del Gironès i el Baix Empordà · Els atesos tenen entre 2 i 7 anys i en el 62% dels casos reben el primer diagnòstic de certesa abans de 60 dies

14.02.2018 | 11:00

Les Unitats Funcionals del Transtorn de l'Especte Autista (TEA) de les comarques gironines han valorat 185 casos nous des que es va començar a implantar aquest model per a la detecció precoç i l'atenció integral ara fa cinc anys. La majoria dels infants atesos per aquestes unitats en què els professionals dels departaments de Salut, Ensenyament i Treball, Afers Socials i Famílies treballen conjuntament tenen entre 2 i 7 anys i en el 62% dels casos reben el primer diagnòstic de certesa en menys de 60 dies de la primera visita.

La primera Unitat Funcional es va posar en marxa l'any 2013 al Gironès, en el marc del Pla d'atenció integral de les persones amb TEA, impulsat per la Generalitat, que preveia crear unitats funcionals arreu del territori com a prova pilot. L'experiència d'aquesta unitat, que en els quatre primers anys ja havia valorat 83 infants amb símptomes d'autisme, va facilitar que l'any passat es posés en marxa la segona unitat al Baix Empordà.

Des que es va posar en marxa la primera unitat, s'han valorat 144 infants del Gironès -61 dels quals durant l'any passat- i 41 més al Baix Empordà, també el 2017. La tercera Unitat Funcional del Trastorn de l'Espectre Autista a la demarcació s'ha posat en marxa aquest any a l'Alt Empordà.

El trastorn de l'espectre autista es caracteritza perquè l'infant, en el seu desenvolupament, segueix pautes diferents de les habituals en la comunicació social, així com la presència d'un repertori generalment restringit d'activitats i interessos.

Les manifestacions poden variar molt en funció del nivell d'afectació, el grau de desenvolupament i l'edat de la criatura, però sempre estan presents en el diagnòstic d'autisme.

Coordinació d'esforços

La detecció precoç permet que se'n pugui iniciar la intervenció més adequada que ajudi al seu desenvolupament i l'estimulació de les capacitats que pugui tenir més restringides.

És important que la detecció es faci tan aviat com sigui possible, recorda Salut, que remarca que en aquestes unitats funcionals hi treballen conjuntament professionals de diferents perfils per coordinar esforços per facilitar la cohesió i complementarietat entre els diversos serveis de l'administració per donar resposta a les necessitats educatives, terapèutiques i socials d'aquesta població.

Normalment els primers indicis arriben de l'entorn escolar i/o familiar, del centre d'atenció primària o dels serveis socials. A partir d'aquesta primera constatació, des dels Centres de Detecció i Atenció Precoç i dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil es fa el diagnòstic amb el suport del neuropediatre i de l'equip assistencial psicopedagògic.

En cas que es confirmi el diagnòstic de trastorn de l'espectre autista, intervé la Unitat Funcional que avalua les necessitats de l'infant, elabora un Pla d'Atenció Integral que inclou les actuacions en l'àmbit sanitari, educatiu, social, laboral i residencial.

Des dels centres de detecció i de salut mental infantojuvenil es fa l'atenció terapèutica i psicoeducativa als infants i a les famílies, mentre que des de l'escola s'ofereix una atenció educativa tenint en compte les necessitats específiques de cada alumne. També es dóna suport als mestres en l'aplicació d'estratègies per afavorir l'aprenentatge i l'adaptació de l'infant al medi escolar.

Des de la xarxa educativa participen a la Unitat Funcional: un professional de la inspecció, un dels Serveis Educatius Generals EAP (equips d'assessorament psicopedagògic) i un dels Serveis Educatius Específics CRETDIC (centre de recursos per l'alumnat amb Trastorns del desenvolupament i conducta) amb la col·laboració puntual de mestres i professors de Secundària quan es requereix.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook