Agència Catalana de l´Aigua (ACA) ha posat a licitació un contracte destinat a la millora del coneixement del comportament hidràulic global de les conques del Ter, la Muga i la Tordera.

Aquest proposa l´execució d´actuacions estructurals concretes que permetin la recuperació del comportament natural de les zones inundables, que afavoreixin la recuperació dels hàbitats naturals i que millorin la recàrrega dels seus aqüífers, tot millorant la seguretat davant d´inundacions dels nuclis habitats.

El pressupost de licitació és superior als 1,5 milions d´euros i es disposa fins el 4 d´abril per presentar ofertes.

En concret, les actuacions que s'ha previst estudiar es troben associades a la revisió, l´arranjament, el reforç, la remodelació i/o la reordenació de les motes existents amb la finalitat de recuperar el comportament natural de les zones inundables i protegir millor zones urbanes consolidades, però també es preveu l´estudi associat de l´efecte derivat de l´execució de noves estructures de laminació d´avingudes.

Segons informa l'ACA en un comunicat, es prioritzaran aquelles actuacions que permetin l´ús de tècniques de bioenginyeria i que garanteixin la recuperació dels valors ambientals associats.

Actuacions en tres rius

A la conca de la Muga es definiran actuacions entre Figueres i Peralada, als municipis de Fortià i Cabanes on actualment existeixen motes de defensa perimetrals i als trams inundables de l´Orlina, el Llobregat i l´Anyet.

En relació amb la conca del Ter, l´àmbit d´estudi es centrarà en el riu Onyar al seu pas per Camps d´Onyar i el Daró a la Bisbal d´Empordà, al tram del riu Ter que discorre per Girona (a l´alçada de l´illa del Ter, a la zona dels Socs i la Devesa), i al tram del riu Terri comprès entre Mas Riera i Borgonyà.

A la conca de La Tordera, entre d´altres, es valorarà la recuperació de la zona inundable del meandre interior del Sot de les Granotes, l´antic braç secundari de la riera de Santa Coloma en el tram comprès entre el pont de l´AP-7 i la confluència amb La Tordera, i l´execució de noves basses de laminació que permetin la recuperació de les activitats extractives existents.