22 de febrer de 2018
22.02.2018

Els principals reptes sanitaris que ens planteja el moment actual

22.02.2018 | 10:40

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), fundada el 6 de juliol de 1983, i propera als 35 anys d'història, és ja una entitat madura. D'ella s'espera que sigui referent del desenvolupament de l'Atenció Primària, de la qualitat assistencial, de la formació continuada, o de la defensa del perfil professional, entre moltes altres. Volem compartir un projecte comú, plural, obert i participatiu, però sempre fidels als valors fundacionals que caracteritzen la CAMFiC, i que periòdicament ens convé recordar a tots: innovació i participació, respecte pels companys, solidaritat, respecte per les persones i les idees, independència, orientació a la comunitat i integritat i rigor professional.Tot plegat sense renunciar a renovar, renovar allà on sigui oportú i necessari per afrontar nous reptes i assolir noves fites. I quins són aquests reptes?

Defensar un accés universal al sistema nacional de salut. Un sistema públic, equitatiu, sostenible, eficaç i finançat amb impostos, on l'Atenció Primària sigui la porta d'entrada del ciutadà al sistema sanitari, i l'àmbit propi de desenvolupament professional del Metge/ssa de Família. Novament, reclamem la centralitat de l'atenció a les persones.

Promoure un sistema sanitari segur, fiable i sostenible amb més metges/ses de família. Cal cuidar els professionals: més de 25 visites diàries per metge, amb pacients cada cop més complexos, compromet la fiabilitat del professional i per tant posa en risc la seguretat del pacient. Caldrà recuperar els professionals que s'han perdut (vora 200 metges de família en només quatre anys, segons dades pròpies del CatSalut).

Repensar i impulsar nous models d'atenció i d'organització que incorporin l'autonomia professional, sense suspicàcies ni corporativismes: amb evidències. L'increment de l'envelliment i la cronicitat ens ha de permetre posar a prova fórmules de treball que permetin als Equips d'Atenció Primària respondre a les necessitats en Salut Comunitària o en Atenció Domiciliària. Equips d'Atenció Primària que han d'evolucionar cap a un model multiprofessional on el metge de família, pels seus coneixements, habilitats i aptituds estarà en disposició de liderar.

Enfortir el treball comú i institucional amb les Administracions Públiques: el Departament de Salut, CatSalut, Institut Català de la Salut, Agència de Salut Pública de Catalunya, AQuAS, entre d'altres. No obstant això, en el moment actual volem interpel·lar aquestes administracions en dues realitats que cal resoldre amb urgència: primer, que som el país europeu amb la taxa més baixa de metges de família respecte a la resta d'especialitats; i segon, que també som líders en precarietat laboral, especialment en el col·lectiu més jove de 30 a 40 anys. Més que una Estratègia Nacional, cal un pla de xoc amb urgència.

Reflexionar, i actuar, sobre la Medicina de Família i la Universitat. Quina penetrància real té la Medicina de Família en els Plans d'Estudi universitaris? Trobem en els graduats en Medicina els valors que qualsevol ciutadà busca en un metge? A curt termini, caldrà ser reflexiu i emprendre accions concretes.

Conseqüència del punt anterior, tenim un Programa MIR i una formació de Postgrau que no aconsegueix ser atractiva, i un nombre de places MIR en Medicina de Família estancat des del 1996. I malgrat tot, tenim unes bones Unitats Docents i uns Caps d'Estudi esforçats, competents i plens de coratge amb qui CAMFiC vol compartir reptes, donar recolzament, i reforçar els vincles.

A la nova CAMFiC volem promoure la investigació: la parent més pobra de la família. La investigació esdevindrà estratègica tant en la trajectòria professional d'alguns metges de família per poder implementar elements d'innovació a la professió.

I finalment, volem participar amb altres societats científiques amb qui tinguem projecte comú, des del respecte als nostres àmbits i perfil competencial, clarament definits tant en els programes de l'especialitat com en àmbit eurpeu.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook