06 de març de 2018
06.03.2018

Escoles 0-12: escoles en xarxa

06.03.2018 | 10:05

Les Mestres, els mestres i els centres educatius públics i concertats cada vegada més treballem en xarxa per intentar millorar les metodologies d'aprenentatge i consegüentment la millora del sistema d'ensenyament, que per desgràcia últimament està massa en boca d'agents externs que fomenten atacs al nostre sistema d'immersió lingüística i al model educatiu català. Unes xarxes d'escoles que estimulen la tradició de la renovació i la innovació educatives. Que busquen fer un acompanyament a aquests centres en les seves reflexions pedagògiques, que busquen també generar i construir coneixement, aportar informació i compartir-la. En definitiva llocs de canvi i intercanvi que fomentin la interacció connectant temps i espais educatius, buscant nous entorns d'aprenentatge que donin resposta a les necessitats educatives dels alumnes. Un dels punts forts d'aquestes xarxes d'escoles és el de la formació docent entre iguals i d'acompanyament als centres.

De fet, acaben de sortir els resultats d'una enquesta de la Fundació Jaume Bofill sobre la confiança dels docents en el sistema educatiu, on la majoria dels mestres catalans reclamen més innovació a les escoles. Segons aquests resultats el 43% dels centres estan innovant o en procés de fer-ho, el 50,9 % de les escoles de primària han apostat per la innovació o volen fer-ho i que el 36,5 % dels professos d'ESO creuen que els seus centres estan innovant o en procés de fer-ho també. Tanmateix, igual que el que més els ha servit als docents per al seu creixement professional és la pràctica docent en un 58,8%, la formació, els companys, les lectures o l'acompanyament de les direccions només arriba a percentatges del 7 al 20%. Això fa necessari possibilitar aquests acompanyaments en els processos de transformació i innovació i d'aquí la necessitat de les xarxes de centres i de l'aprenentatge compartit i entre iguals.

En aquest paper d'acompanyament en els processos de transformació educativa hi trobem nombroses xarxes d'escoles: xarxa d'escoles verdes, xarxa de competències bàsiques, Escola nova 21, xarxa d'escoles hortolanes, xarxa d'escoles que aprenen, les ZER (Zones Escolars Rurals)... i la xarxa d'escoles 0-12.

Voldria centrar-me i posar en valor aquesta última, la Xarxa d'Escoles 0-12, que és un àmbit de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) amb més de quinze anys d'història i que compta amb la celebració d'una dotzena de jornades de coordinació i d'intercanvi d'experiències i reflexions entre els docents i centres que en formen part. És una xarxa que treballa per la creació d'una coordinació d'escoles públiques a nivell de Catalunya, com a mecanisme per garantir que la veu dels centres educatius tingui la presència necessària en tots els àmbits de la societat. La conseqüència directa de les primeres Jornades d'Escoles 3-12 celebrades el 5 i 6 de novembre de 1999 (que responia a la proposta elaborada pel primer congrés de la Renovació Pedagògica celebrat a Catalunya del 1993 al 1996) va ser el que va animar a continuar fins avui.

Aquesta xarxa té com a objectius crear un marc estable i voluntari de relació, intercanvi i cooperació entre els centres educatius públics en allò que conjuntament decideixin; impulsar un corrent d'opinió favorable a la renovació pedagògica i la millora de la qualitat de l'ensenyament públic de Catalunya i promoure debats i elaborar propostes sobre temes concrets que afectin els centres mitjançant jornades o consultes puntuals, difondre les propostes i presentar-les al conjunt de la societat i a les administracions.

I és per això que, actualment, es treballa en l'organització d'un primer Congrés de l'Educació Pública de Catalunya amb la finalitat de definir, consensuar, repensar... els principis, les finalitats de l'educació pública en el nostre país, vinculades a la millora i transformació de la nostra societat. Volem enfortir les xarxes d'educació pública, a nivell de Catalunya i a nivell territorial com a forma d'impulsar el canvi i renovació pedagògica, compartint línies d'actuació, experiències i iniciatives. És possible fer una escola i una educació pública diferent?


*Mestre de l'escola PUIG SEGALAR – ZER TRAMUNTANA. Coordinador del Secretariat d'Escola Rural de Catalunya.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook