13 de març de 2018
13.03.2018

Quart màxim històric de denúncies per violència masclista a Girona

?Durant l'any passat es van presentar 2.131 demandes per aquesta xacra social als tribunals ? El 2008 va ser el període amb més causes als jutjats gironins, fins a 2.288 ?Fins a 392 dones van decidir no declarar com a testimonis davant d'un magistrat

12.03.2018 | 23:53

L'any 2017 a Espanya va ser l'any del rècord de denúncies per violència masclista als jutjats, amb un total de 166.620 presentades. Es tracta de la xifra més alta des que es comptabilitzen les dades. A Girona el nombre de l'any passat també és un dels més elevats, ja que el 2017 s'ha convertit en el quart any des del 2007 en el qual han arribat més denúncies als jutjats gironins, amb un total de 2.131 denúncies. La xifra més elevada a Girona es va produir l'any 2008, amb 2.257 denúncies.

Si s'observa l'evolució de les denúncies que han arribat als jutjats entre el 2008 i el 2017 es pot veure que des del 2007 i fins al 2012 hi va haver un creixement, mentre que entre 2013 i 2015 van caure. Els experts coincideixen que la caiguda de denúncies va anar lligada sobretot a la situació de crisi econòmica i de la indefensió de la dona, en una llar, on ella té un paper clau a l'hora de tirar-la endavant perquè a vegades era l'únic sou del nucli familiar. I per tant, va optar per quedar-se a casa malgrat viure una situació de maltractament i no va denunciar.

La tendència, però, ha canviat en els darrers anys i per exemple entre el 2016 i el 2017 hi ha hagut un creixement de les denúncies a Girona, passant de 2.049 a 2.131.

La majoria de les denúncies presentades l'any passat ho van ser per part de la mateixa víctima, directament al jutjat (22) o a través d'atestats policials (1.630). Les denúncies per intervenció directa de la policia se situen en 346. El nombre de denúncies presentades per familiars de la víctima va ser baix, amb 6 casos. Els informes de lesions rebuts directament al jutjat van representar 125 de les 2.131 denúncies.

Pel que fa al nombre de denúncies per 10.000 habitants cal dir que a Girona es van presentar 28,2 denúncies de mitjana. Però si es mira només en el cas de les dones, la xifra assoleix fins als 56,4 casos per cada 10.000 dones.

164 condemnats

Durant tot l'any passat fins a 222 homes van acabar a judici per delictes relacionats amb la violència masclista. I d'aquests, 164 van acabar condemnats com a maltractadors. Cal destacar que 96 dels homes condemnats tenen la nacionalitat espanyola i la resta, 68, són estrangers.

Segons recull l'estadística de l'Observatori Contra la Violència Domèstica i de Gènere, entre gener i desembre de l'any passat els jutjats van sol·licitar fins a 495 mesures cautelars.

Aquí hi entren, per exemple, ordres d'allunyament, de sortida del domicili per part del maltractador, entre d'altres. Es tracta d'una xifra lleugerament inferior a les del 2016, amb quatre ordres més sol·licitades. Una altra dada de l'estadística del Consell General del Poder Judicial són el detall de les ordres de protecció dictades segons la seva tipologia. La més freqüent de caràcter penal és l'ordre d'allunyament, amb 228 casos, i la de prohibició de comunicació, amb 189. Mentre que de caràcter civil, se'n van dictar fins a 122. La més decretada és la de l'obligació de prestar aliments en el cas de tenir menors a càrrec seu i se'n van dictar 45.

Una altra dada destacable és el nombre de víctimes de la violència masclista que van decidir no declarar davant del jutge. A la província de Girona durant l'any passat van renunciar a declarar com a testimoni fins a 392 dones, mentre que el 2016, la xifra havia estat menor, amb 350.

Quant a la tipologia de víctimes, cal destacar que majoritàriament són de nacionalitat espanyola i majors d'edat, 350. D'origen estranger n'hi va haver un total de 189.

El maltractador, l'exparella

I pel que fa a la relació que tenien la víctima i el presumpte maltractador en el moment de la denúncia, cal destacar que normalment són exparelles (190) i que en 134 casos en canvi hi havia en el moment dels fets una relació afectiva. En total, a les comarques de Girona es van atendre fins a 2.025 víctimes de violència masclista durant tot l'any 2017. D'aquestes, 1.237 tenen la nacionalitat espanyola i 788, estrangera.

Quant a la situació a la resta d'Espanya, cal dir que durant l'any 2017, els jutjats van rebre un total de 166.620 denúncies per violència de gènere, fet que suposa un increment del 16,4 % respecte de 2016, quan les denúncies van ser 142.893. Les dones víctimes de violència masclista també van créixer fins a les 158.217, fet que representa un increment del 17,7%. Cal dir que el 30,4% d'aquestes són estrangeres (48.110).

Xifra històrica

La xifra de denúncies presentades el 2017 es converteix en la més alta des que es comptabilitzen aquestes dades, superant la xifra de denúncies presentades el 2008 i el 2016, anys en què es van produir més de 142.000 denúncies.

Pel que fa a la taxa de dones víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones, destaquen per sobre de la mitjana espanyola -que és de 66,6 les Balears, amb una ràtio de 95,6, Múrcia; amb 87, 8, Comunitat Valenciana, amb 85,3. Mentre que la mitjana més baixa es dóna a Castella i Lleó i Galícia, amb una mitjana de 42.

Durant 2017 es van sol·licitar 44.106 ordres de protecció en els òrgans judicials a tot Espanya. Un total de 38.501 ordres de protecció van ser sol·licitades en els jutjats de violència de la dona i la resta, 5.605, ho van ser en els jutjats de guàrdia.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook