17 de març de 2018
17.03.2018

Qualitat de l'aire en temps real a la pàgina inicial de «gencat.cat»

Un mapa, similar al del temps, indica la situació dels principals contaminants mesurats en cada estació. L'objectiu és facilitar l'accés d'aquestes dades als ciutadans i conèixer l'aire que respirem

17.03.2018 | 02:12
Qualitat de l'aire en temps real a la pàgina inicial de «gencat.cat»

Conèixer en temps real quina és la qualitat de l'aire que respirem és des d'ahir tan fàcil com entrar a la web de la Generalitat de Catalunya gencat.cat. A la pàgina d'inici, en una posició destacada, hi apareixerà un mapa, similar al del temps, amb la situació de cada estació distribuïda pel territori i, clicant-hi a sobre, se sabrà si la qualitat és bona, regular o pobra.

En concret, la pàgina d'inici del web de la Generalitat mostra des d'ahir informació sobre la qualitat de l'aire a temps real mesurada a través de les més de 120 estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). De manera similar a com s'ofereix la informació del temps, un mapa indica els valors corresponents a les diferents zones del territori. Cada punt representat indica la qualitat de l'aire en una estació en la darrera hora, en funció de tres dels contaminants mesurats: l'ozó troposfèric (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). La qualitat d'un punt en concret es determina amb el pitjor valor rebut pels diferents contaminants que es mesuren a l'estació, i queda indicat segons un codi: el verd significa qualitat bona, el groc una qualitat regular i el vermell qualitat pobra.


Permanentment actualitzat

En el punt es pot consultar informació detallada de l'estació seleccionada: el nom i la tipologia, i la representació i valor dels contaminats analitzats, segons el mateix codi que s'utilitza per determinar la situació general de la qualitat de l'aire a l'estació. Gràcies al botó de llegenda, situat a la capçalera, una capa desplegable mostra els valors dels llindars utilitzats per a cada contaminant. Aquest mapa està basat en el component anomenat GECO+ Visor de mapes al qual se li ha aplicat una forma de presentació específica. El fitxer que l'alimenta es construeix amb dades que es reben automàticament cada hora.

La informació sobre la qualitat de l'aire que respirem està disponible des de fa temps al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. La voluntat de la Generalitat és facilitar l'accés d'aquestes dades a la ciutadania i ara es publiquen de forma destacada en un quadre que té, al costat, una mapa amb la informació del temps i una altra del trànsit.

De fet, la Generalitat de Catalunya ha habilitat un sistema que subministra automàticament els mesuraments de les estacions a la secció de meteorologia de la televisió pública catalana, una informació que es difon, preferentment, a l'espai El Temps, de TV3.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades