19 de març de 2018
19.03.2018

Les travesseres urbanes de la Jonquera i Besalú presenten mancances greus de mobilitat i són insegures, segons el RACC

Una auditoria que ha analitzat set vies urbanes de Girona: cinc aproven just i dues suspenen

20.03.2018 | 10:23
Les travesseres urbanes de la Jonquera i Besalú presenten mancances greus de mobilitat i són insegures, segons el RACC

Les travesseres urbanes de la Jonquera i Besalú presenten mancances notables de mobilitat, no són prou segures i no incorporen els elements necessaris suficients (arbrat, illetes, etc.) que les identifiquin com a vies urbanes amables per a la circulació de vianants, ciclistes i vehicles. En definitiva, suspenen l'auditoria elaborada pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) l'any passat i se situen a la cua del rànquing de travesseres urbanes de Catalunya, unes vies que, en conjunt, representen el 10% de la xarxa viària i que concentren el 20% dels accidents greus i mortals. D'una llista de 28 trams analitzats per l'entitat des de l'any 2011, Besalú ocupa la posició número 18 amb una puntuació de 47 sobre 100, i la Jonquera, on el trànsit de vehicles pesats és elevadíssim, la número 26, amb només 34 punts de 100 possibles.

En l'última auditoria elaborada pel RACC s'han analitzat al detall cinc travesseres urbanes més de la província de Girona (set en conjunt): totes aproven, tot i que presenten un marge de millora molt alt. Es tracta de les de la Bisbal d'Empordà, que amb 64,5 punts se situa com la quarta millor travessera de Catalunya; Lloret de Mar (61,5 punts); Banyoles (59 punts); Sant Hilari Sacalm (56 punts) i Sant Feliu de Guíxols (51 punts).

"Costa bastant millorar"

El president del RACC, Josep Mateu, que avui, dilluns, 19 de març, ha presentat els resultats de la diagnosi a Girona, apel·la a la "complicitat entre les administracions" per millorar els problemes de mobilitat i seguretat que presenten les travesseres urbanes analitzades. "El problema", afegeix Mateu, és "al damunt de la taula", de manera que reclama un esforç als governs de la Generalitat -titular de cinc de les vies sotmeses a estudi- i de l'Estat -propietari de les altres dues- per avançar. En aquest context, el president del RACC lamenta que "costa bastant millorar", en gran mesura per la lentitud dels "cicles pressupostaris", que retarden en excés la inversió en infraestructures com aquestes. "Tothom hi ha de posar de la seva part", diu, per fer de les travesseres urbanes espais segurs i amables per a vianants, ciclistes i vehicles.

Resultats específics de cada travessera

La Jonquera - N-II (34 punts)

Obté la pitjor nota entre totes les travesseres de Girona analitzades pel RACC des del 2011, i és la tercera pitjor en el rànquing de tot Catalunya

- La travessera de La Jonquera suspèn clarament i està entre les pitjor valorades de totes les que ha analitzat el RACC, amb només 34 punts dels 100 possibles i 2 Estrelles RACC.

- Els passos de vianants que hi han estan massa espaiats entre sí, hi ha manca de vorera en bona part de la longitud, i la cobertura de les parades de transport públic és insuficient. Tampoc hi ha infraestructura per bicicletes, tot i haver-se detectat presència de ciclistes.

- La intensitat de circulació de vehicles pesants és intensa, fet que no promou el caràcter urbà que ha de tenir la travessera, generant inseguretat i condicionant a la resta d´usuaris de la via. Tampoc té arbrat ni mobiliari urbà.

- En canvi, obté un resultat acceptable en la valoració de la Seguretat viària, tot i que hauria d´introduir elements de moderació del trànsit, per assegurar el compliment del límit de velocitat (quasi el 25% dels vehicles excedeixen en més d´un 10% el límit de velocitat).

Besalú - N-260a (47 punts)

Té greus mancances en Mobilitat, sobretot en voreres i passos de vianants

- La travessera de la N-260 al seu pas per Besalú es queda a les portes de l´aprovat amb 47 punts i 2 Estrelles RACC. El tram entre el pont i l´enllaç amb la A-26 perjudica la nota.

- Suspèn clarament en Mobilitat, fonamentalment per una mala disposició dels passos de vianants, voreres estretes i en mal estat i manca de carril bici. En Seguretat viària, ha de millorar la il·luminació, incorporar elements moderadors del trànsit o millorar la disciplina
d´estacionament.

- Juntament amb Sant Hilari Sacalm, té la millor valoració en Adequació urbana per la baixa contaminació acústica i l´existència d´arbrat i mobiliari urbà.

Sant Feliu de Guíxols - GI-682 (51 punts)

La Mobilitat per a vianants i ciclistes no compleix els mínims de qualitat

- Amb 51 punts sobre 100 i 3 Estrelles RACC, la travessera de Sant Feliu de Guíxols ha superat l´auditoria però te un ampli marge de millora.

- Suspèn en Adequació urbana, s´hauria d´incorporar arbrat i mobiliari urbà en el tram final nord-est, ja que obté una valoració negativa en aquest aspecte.

- Les actuacions més urgents de mobilitat són l´amplada de les voreres i la il·luminació en alguns trams. També obté bons resultats en transport públic, senyalització d´orientació i contaminació acústica. A nivell de Seguretat viària són necessaris més elements de moderació del trànsit per fer complir el límit de velocitat per part dels usuaris, i sobretot millorar el manteniment i senyalització dels passos de vianants.

Sant Hilari Sacalm - GI-542 (56 punts)

Ha de millorar les voreres i la il·luminació

- La travessera de Sant Hilari Sacalm obté 56 punts i 3 Estrelles RACC.

- Destaca en el factor d´adequació urbana, on ha aconseguit les millors puntuacions de l´auditoria juntament amb Besalú. També ha obtingut bones valoracions en altres paràmetres com la contaminació acústica i el compliment de la velocitat màxima de circulació, i és l´única travessera que compta amb algunes illetes centrals als passos de vianants, un element que reforça la seguretat viària perquè permet als vianants creuar amb major seguretat.

- Ha de millorar les voreres i la il·luminació i introduir elements de moderació del trànsit, com més passos de vianants, algun d´ells elevat. A més, els girs a l´esquerra s´han de gestionar millor perquè provoquen situacions freqüents de risc. També cal introduir infraestructura ciclista.

Banyoles - C-150a (59 punts)

Té bona dotació de passos de vianants, però les voreres són estretes en alguns trams i la il·luminació és insuficient.

- La travessera de Banyoles aprova tots els factors, obté 59 punts i 3 Estrelles RACC.

- Destaca la bona disposició dels passos de vianants i la seva senyalització, elements de mobilitat i seguretat viària molt importants per als desplaçaments a peu. La cobertura i accessibilitat del transport públic ha obtingut la màxima puntuació. També contribueix favorablement a la seguretat viària el compliment de la velocitat gràcies a la presència d´elements de moderació del trànsit i a la inexistència d´indisciplina en l´estacionament.

- Tanmateix, en aquesta travessera la il·luminació és insuficient, les voreres són estretes en alguns trams, falta arbrat al centre del nucli urbà i cal millorar la senyalització d´orientació.

Lloret de Mar - GI-682 (61,5 punts)

Ha de millorar la il·luminació i la cobertura del transport públic

- La travessera de Lloret de Mar ha aconseguit 61,5 punts sobre 100. Tot i això, aquesta nota
només li dona 3 Estrelles RACC i encara està lluny del notable.

- Té la segona millor puntuació de tota l´auditoria en els factors Mobilitat i Seguretat viària. Destaca positivament en paràmetres com la disciplina en l´estacionament de vehicles, la senyalització d´orientació i la senyalització vertical dels elements de moderació del trànsit i dels passos de vianants.

- No obstant, ha de millorar en aspectes com la cobertura del transport públic, la il·luminació, l´oferta de carril bici, la presència d´arbrat i mobiliari urbà, i l´elevat número de vehicles pesants que penalitza la nota.

La Bisbal d'Empordà - C-66 (64,5 punts)

Ha de treballar l´Adequació urbana

- La travessera de la C-66 ha aprovat l´auditoria amb 64,5 punts i 3 Estrelles RACC i es converteix en la quarta millor valorada de les 28 analitzades pel RACC des del 2011 a Catalunya.

- Tot i això, suspèn notablement en Adequació urbana. Es tracta de l´única travessera que no compta amb un mínim d´arbrat i d´elements de mobiliari urbà. També hauria d´incorporar elements de moderació de trànsit, millorar les voreres i alternar l´ús de semàfors, de vegades excessiu, amb passos de vianants elevats.

- Destaca positivament en Seguretat viària pel compliment de la velocitat màxima, l´existència de rotondes a les entrades al municipi i la disciplina en l´estacionament.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook