26 de març de 2018
26.03.2018

Els CAP fan un 12% més de visites virtuals

26.03.2018 | 09:49

Els equips d'atenció primària de l'ICS a Girona, que presten servei a prop de 460.000 persones (el 66% de la població de la regió sanitària) van realitzar 4,108 milions de visites, una xifra molt similar a la del 2016. L'atenció continuada i urgent va augmentar un 5,4% durant el 2017, arribant a les 297.308 atencions.

El que va crèixer considerament -un 12,8%- van ser les visites virtuals realitzades pels ambulatoris, 226.175 en total. Una de les mesures implantades per l'ICS per incrementar les visites no presencials als CAP és potenciar l'ús de la consulta electrònica a través de l'espai digital La Meva Salut, desenvolupat per Salut.

A tot Catalunya, els ambulatoris de l'ICS van passar de fer prop de 2,9 milions de visites virtuals l'any 2016 a gairebé 3,2 el 2017, el que suposa un augment del 9,1%, mentre que el conjunt de visites -presencials i no presencials- va ser tan sols un 0,3% superior a la de l'any anterior.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook