06 de abril de 2018
06.04.2018

Girona registra 115 casos de tuberculosi, la xifra més baixa dels darrers anys

Representen l'11,5% del total de notificacions recollides a Catalunya, que per primera vegada no han superat el miler d'afectats · La taxa d'incidència baixa un 2,2% el 2016 fins als 13,5 per cada 100.000 gironins

09.04.2018 | 07:05

La regió sanitària de Girona va registrar el 2016 115 casos de tuberculosi, la xifra més baixa dels darrers anys. Segons les dades de l' Informe anual de la situació epidemiològica a Catalunya l'any 2016, publicat recentment per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, es va registrar un descens del 2,5% respecte de l'any anterior, quan van ser 118.

La dada representa el nombre més baix d'afectats per aquesta malaltia contagiosa registrat en els darrers anys a les comarques gironines, que havien arribat a ser 179 l'any 2008. Des de llavors, les xifres han anat baixant fins als 115 del darrer informe, que representen l'11,5% de tots els casos que es van registrar a Catalunya el 2016.

Segons les dades de l'estudi, hi ha una alta variabilitat entre el nombre de casos de tuberculosi a les diferents regions sanitàries, així com les taxes d'incidència, que poden anar 5,9 casos per cada 10.000 habitants de les Terres de l'Ebre als 20,8 de Lleida.

En el cas de la regió de Girona, la taxa d'incidència de la tuberculosi és de 13,5 casos per cada 100.000 habitants, un 2,2% inferior a la d'un any enrere però superior a la del conjunt de Catalunya, que és de 13,3.

Una altra mostra de la variabilitat geogràfica de la incidència de la tuberculosi, indica l'informe, s'observa en comparar les taxes segons la comarca. A les comarques gironines, aquestes xifres oscil·len entre els 3,4 casos per 100.000 habitants del Pla de l'Estany als 18,7 de l'Alt Empordà.

El mateix passa tenint en compte els 23 municipis catalans que superen els 50.000 habitants, en tretze dels quals s'observa una taxa superior a la global de Catalunya. A la ciutat de Girona es van notificar 11 casos, xifra que suposa una taxa de l'11,5.

Mil casos a Catalunya

L'any 2016, per primer cop, el nombre de casos de tuberculosi notificats a Catalunya no supera el miler de casos. S'han notificat un total de 1.000 casos de la malaltia, que correspon a una taxa d'incidència del 13,3 per 100.000 habitants, amb una disminució del 7,6% respecte de l'any anterior (14,4 per 100.000 habitants).

Amb aquestes xifres, indica Salut, es fa palès que continua el descens de la incidència de la tuberculosi a Catalunya iniciat el 2008, amb un descens anual mitjà del 6%. Aquesta reducció és similar entre homes i dones, i superior en immigrants (6,1%) que en autòctons (5,7%).

El 61,9% dels casos notificats a Catalunya l'any 2016 són homes i el 38,1% són dones, amb unes taxes del 16,7 i dels 10 casos per 100.000 habitants, respectivament. L'edat mitjana dels malalts és de 44,7 anys, i és el grup d'edat de 15-44 anys el més representat, amb un 46,2%.

El 45,8% dels casos són persones nascudes a l'estranger, i Girona és la regió sanitària de Catalunya amb una proporció més alta de casos de tuberculosi de persones d'origen forani, amb un 47,8% del total.

Pel que fa a la taxa de tuberculosi pediàtrica –els casos pediàtrics representen el 6,8% del total de casos– és de 5,8 casos per 100.000 habitants i ha disminuït un 20,5% respecte de l'any anterior, segons les dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

El 87,7% dels casos de tuberculosi que va iniciar el tractament durant l'any 2015 el va finalitzar satisfactòriament, percentatge superior en autòctons (88,1%) que en immigrants (87,3%).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook