Els bacteris estan presents en tot el planeta i sobreviuen en qualsevol ambient. Fins i tot hi ha hàbitats on només hi poden viure ells. Són els primers essers vius que arriben i els únics capaços de preparar un ambient deshabitat per a facilitar l'arribada d'altres espècies. Poder comprendre els canvis d'una comunitat microbiana, o microbioma, i el paper que juguen en el futur de l'ecosistema pot ajudar a la restauració i conservació d'hàbitats naturals i artificials, a entendre la dinàmica de la comunitat de bacteris que habiten al nostre sistema digestiu i, fins i tot, a predir la colonització de nous planetes per part d'aquestes formes de vida, indiquen des del CSIC.