08 de abril de 2018
08.04.2018

Prop d'un miler de gironins ja s'han inscrit al registre de parelles estables

La demarcació de Girona se situa en segon lloc després de Barcelona pel que fa a major nombre de parelles apuntades

08.04.2018 | 08:00

Totes aquelles parelles que hagin conviscut durant més de dos anys ininterromputs en una situació propera, que hagin tingut un fill en comú durant la convivència o que hagin formalitzat la relació davant de notari poden inscriure's al registre de parelles estables. Aquests són els tres supòsits que permeten la inscripció d'acord amb el llibre segon del Codi Civil de Catalunya, i només cal que se'n compleixi un.

A la província de Girona, en només un any -des de la seva posada en marxa- ja s'han registrat 846 parelles, una xifra que suposa el 7,9% del total a Catalunya, que n'ha comptabilitzat 10.657. L'àrea que lidera la llista amb diferència és Barcelona, amb 8.401 (78,8%), seguida després per Girona, Tarragona, amb 752 (7,1%), Lleida, amb 543 (5,1%) i tancant la llista amb la demarcació territorial de les Terres de l'Ebre, on només s'han inscrit 115 parelles (1,1%).

A més de les parelles estables inscrites, cal tenir en compte que en l'actualitat s'estan gestionant unes 1.500 sol·licituds d'inscripció, amb la qual cosa es constata que en un any s'ha arribat i superat les 12.000 sol·licituds. Això significa que el servei prestat es mou en una mitjana d'unes 1.000 sol·licituds d'inscripció al mes. Un cop arriba una demanda, el Departament General de Dret i d'Entitats Jurídiques disposa de dos mesos per resoldre-la. Aquestes entrades i sortides, però, estan en constant moviment i fan que la xifra sigui variable i vagi en augment o disminució depenent del moment.

El director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, Xavier Bernadí, qualifica el primer any de funcionament com un «èxit rotund» que els ha creat una «gran satisfacció» en veure que «la llista tenia una demanda molt alta». El registre no disposa d'un caràcter constitutiu, per tant no crea la parella, sinó que es limita a acreditar-ne l'existència. Tot i això, el director general considera que «aquesta acreditació, en ser oficial, permet que les parelles puguin accedir més fàcilment a l'exercici de drets que tenen reconeguts legalment tant per part de la Legislació Espanyola com de la Catalana».

Per exemple, la viduïtat

Un dels avantatges de la inscripció és que permet que la persona que enviuda pugui cobrar la pensió de viduïtat encara que no hagi estat casada amb el difunt. La regulació de la pensió de viduïtat està subjecta, en primer lloc, a uns barems econòmics que estableix la Llei espanyola de la Seguretat Social. A banda d'aquests requisits econòmics, la Llei estatal també estableix dues condicions addicionals. La primera és acreditar un mínim de cinc anys de convivència en parella estable i la segona és aportar o bé una certificació d'inscripció en un registre de parelles estables o bé una escriptura pública de constitució de la parella. Tant la inscripció com l'escriptura s'hauran d'haver realitzat almenys dos anys abans de la defunció.

Evitar el frau

Abans que Justícia posés en marxa aquest Registre, els únics registres per a parelles que hi havia eren d'abast municipal i només un nombre reduït d'ajuntaments n'havien creat. «Amb el registre també hem posat fi a una situació una mica disfuncional, les poblacions havien creat els seus propis registres, però com que els municipis no estaven interconnectats entre si, s'havien detectat usos fraudulents», explica el director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

«Per exemple, una mateixa persona podia estar registrada amb parelles diferents en diversos municipis i també, en part, per la situació econòmica. Havíem detectat que algunes localitats havien tancat els seus registres o s'hi trobaven incòmodes, i, de fet, en la gran majoria de casos ni tan sols existien», afirma. Des de la creació d'aquesta llista general i de caràcter oficial que va entrar en vigor el passat 1 d'abril i a la pràctica el 3 d'abril de l'any passat, s'han anat tancant aquests registres municipals que hi havia.

L'aparició de nous formats

«La societat evoluciona molt de pressa i ho segueix fent, per això és possible que en el futur veiem altres tipus de convivència que legalment també siguin reconegudes», assegura Bernadí. «Des d'aquest punt de vista vam constatar que realment hi havia aquesta demanda social i estem contents d'haver contribuït a aquest deure del poder públic de protegir i promoure progressivament la igualtat de les diverses modalitats de família», afegeix.

La inscripció al registre de parelles estables és voluntària i gratuïta i es pot fer de forma presencial o telemàtica. Per fer la inscripció presencialment els membres de la parella estable han de presentar una única sol·licitud d'inscripció acompanyada de la documentació que acredita l'existència de la parella, i presentar-la a la seu central del Departament de Justícia o a les delegacions territorials de Justícia a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb cita prèvia. Tots dos membres de la parella s'hi han de personar, atès que és un tràmit personal. La inscripció també es pot tramitar telemàticament sempre que es disposi de signatura electrònica reconeguda. Pel que fa a l'extinció de la parella i la seva consegüent sortida del registre, el tràmit també està lliure de cost i simplement estableix anar-ho a comunicar a l'administració, de la mateixa manera que es podria dur a terme una modificació de dades en qualsevol moment si fes falta.

Les parelles estables es van regular de manera molt pionera a Catalunya, concretament l'any 1998, ara fa uns vint anys. El que no establia la legislació catalana és que una parella de fet existeix quan es donen un seguit de circumstàncies que preveu el mateix codi civil de Catalunya.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook