Promocionar els productes pesquers de proximitat dins la dieta mediterrània. Amb aquest objectiu, pescadors catalans van presentar un manifesten el marc de la fira Alimentaria 2018.

Amb aquest acord, els signataris volen convidar als diferents operadors de la cadena de valor a treballar en la difusió i sensibilització dels valors del producte de proximitat. Entre els Grups d'Acció Local Pesquers (GALP) participants hi ha el de la Costa Brava i també n'hi ha de les Terres de l'Ebre, Menorca, Eivissa i Formentera. També hi col·laboren el de Sardenya i els del Pays Pyrénées Mediterranée.

Els GALP representen una superfície de més de 3.000 quilòmetres quadrats amb una població superior a 0,5 milions de persones i gestionen un pressupost del Fons Europeu Marítim i de la Pesca de més d'1 milió. La proposta del manifest es va gestar el maig del 2017, a la primera actuació de cooperació transnacional.