Girona ha guanyat més de 300 nous beneficiaris de la llei de la dependènciaen el primer trimestre de l'any. Després que la concessió d'ajudes a gironins en situació de dependència per fer les seves activitats bàsiques diàries repuntés durant el 2017, en aquests tres primers mesos del 2018 el creixement s'ha mantingut i 326 persones més de la demarcació han entrat el sistema, fent que la llista de perceptors d'ajuts arribi als 15.194.

Així, si a finals del 2017 eren 14.868 els beneficiaris de la llei a les comarques de Girona, entre els mesos de gener i març la xifra s'ha incrementat un 2,2%, el que consolida la tendència a anar incrementant nous perceptors, segons les dades que publica de forma trimestral el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

I és que durant el 2017 el Departament va atorgar 1.201 subvencions més que un any abans, una puja que desfrenava el desplegament de la llei que entre 2015 i 2016 havia quedat estancat, tal com posa de manifest que entre un any i l'altre l'administració només va augmentar en 71 persones dependents a Girona.

De fet, l'increment registrat el 2017 s'havia anat constatant en cadascuna de les actualitzacions trimestrals publicades per la Generalitat i, concretament, al setembre ja es donava compte d'un miler més d'ajudes (1.064) respecte el mateix mes de 2016. Llavors, la Conselleria informava que 14.731 gironins es beneficiaven de la llei de la dependència, una xifra que al llarg dels tres mesos següents va créixer en 137, tot assolint els 14.868 amb què es va acabar tancant l'any i que ara ha tornat a crèixer.

El còmput global de Catalunya mostra la mateixa línia ascendent, tot i que en un percentatge inferior al de la demarcació, ja que en els tres primers mesos de l'any les estadístiques de la conselleria mostren un increment de l'1,66% a Catalunya. Al conjunt del país, el nombre de perceptors de subvencions ha passat de 160.891 a 31 de desembre del 2017 a 163.562 a finals de març, és a dir, 2.671 persones més.

Pel que fa a la distribució territorial de les ajudes de la dependència a Girona, es manté la mateixa proporció que un trimestre enrere. Això vol dir que el Gironès continua essent la comarca gironina on hi ha més persones beneficiades per la llei (3.634), seguida de la Selva (3.012), l'Alt i el Baix Empordà (amb 2.657 i 2.578 persones, respectivament), la Garrotxa (1.343), el Ripollès (802), el Pla de l'Estany (887) i la Cerdanya (291).

En relació amb el conjunt de Catalunya, Girona és la segona demarcació en nombre de beneficiaris de la Dependència, només per darrere -i a molta distància- de la més poblada, Barcelona, que n'acumula 116.177. Li segueixen, de prop, les comarques de Tarragona i de Lleida; amb una xifra molt més inferior a les Terres de l'Ebre.

El domini de les dones, que perceben el 66% d'aquest tipus d'ajudes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es manté inamovible en el balanç trimestral respecte el de finals del 2017. Actualment hi ha 107.455 catalanes percebent algun ajut del sistema de la dependència, per les 105.791 que ho feien a finals d'any.

Pel que fa als homes, continuen representant el 34% dels destinataris de les subvencions de la llei de la dependència, amb un increment de gairebé 1.007 individus, ja que ara són 56.107 pels 55.100 de finals del 2017.

El grau moderat creix

Seguint amb la tendència dels últims anys, el grau de dependència amb què s'ha reconegut més persones a Catalunya és el moderat, el Grau I, l'únic que ha tancat el trimestre amb més beneficiaris que el període anterior. S'hi han incorporat 3.942 persones, passant de les 39.151 amb què va tancar l'any 2017 a les 43.093 que té comptabilitzades la Generalitat en aquest primer trimestre.

El nombre de ciutadans que s'han incorporat en aquest primer grup de dependents no ha parat de créixer des de l'estiu de 2015, quan després d'anys de retards del Govern de l'Estat en la dotació de recursos per cobrir la llei de la dependència, aquest col·lectiu va poder entrar en el sistema.

En canvi, la situació al març en els altres dos tipus de dependència, els grups II (severa) i III (qualificat de gran dependència) és que ara hi ha menys beneficiaris que al desembre. En el cas del segon grup, el de la dependència que l'administració tipifica de moderada, en els darrers tres mesos s'ha reduït en 440 beneficiaris, passant de 74.994 a 74.554. El Grau III, que determina una pèrdua total d'autonomia mental o física, també ha perdut beneficiaris -ha tancat el març amb 831 perceptors d'ajuts menys- i ara n'hi ha 45.915.