Gairebé una de cada quatre llars gironines està habitada per una persona sola. De les 290.600 llars que es van comptabilitzar l'any passat, 69.100 són habitatges unipersonals, un 23,8% del total. La diferència entre sexes no és especialment significativa, amb el 49,5% dels habitatges unipersonals ocupats per homes, pel 50,5% que ocupen les dones, si bé d'un perfil diferent pel que fa edats i estats civils. Els homes solters de menys de 65 anys i les dones vídues que superen aquesta edat són el principal col·lectiu que hi viu, segons l'Enquesta Contínua de Llars de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) del 2017.

En el cas de les 34.900 gironines que viuen soles, gairebé el 60% són dones que superen els 65 anys. Són 19.900, mentre que les 14.900 restants se situen per sota d'aquest llindar d'edat.

Pel que fa a l'estat civil, 17.900 - és a dir, més de la meitat del total de llars unipersonals habitades per dones i el 80% de les majors de 65 anys- són vídues. Les dones solteres suposen el 20% de les llars unipersonals femenines (7.000), les divorciades representen el 18,3% (6.400) i les casades el 5,7% (2.000). El grup menys nombrós és el de les dones separades, 1.600, menys d'un 5% del total.

En el cas dels 34.200 domicilis en què l'ocupant és un home sol, en gairebé set de cada deu casos -24.400 llars- es tracta de gironins de menys de 65 anys, mentre que en la resta, 9.800, són del grup d'edat de més de 65.

A diferència de les dones, els homes vidus representen tan sols un 13% del total, amb 4.600 llars, i el grup més majoritari és el dels solters. Aquest col·lectiu, segons les dades de l'INE, era de 18.700 homes, gairebé el 55% dels habitatges unipersonals amb un habitant masculí i quasi el 65% dels homes menors de 65 anys que viuen sols.

El segon grup més nombrós dels gironins que no viuen acompanyats és el dels solters, amb 5.200 llars -un 15,2% del total-, seguit dels vidus. Els casats habiten 3.500 llars unipersonals de la demarcació i els separats, 2.300.

En conjunt, les dades de l'INE mostren com el nombre total de llars a les comarques gironines ha crescut el 2017 un 0,38% respecte a l'any anterior, quan eren 289.500.

Prop d'un terç de les llars, 94.000, són parelles que conviuen amb els seus fills, un tipus d'habitatge que ha crescut un 6% respecte del 2016, mentre que el de les parelles que no tenen fills a casa s'han reduït un 1,93%, de 72.400 a 71.000.

Unes 25.500 llars són monoparentals, una xifra similar a la del 2016, mentre que 15.700 són domicilis en què viuen famílies conjuntament amb altres persones que formen part del nucli familiar.

Unes 9.100 llars estan habitades per persones que no tenen vincles familiars i 6.200 per dues o més famílies.