El Registre de Demències de Girona (ReDeGi) ha recollit més de 8.100 casos de demència a les comarques gironines entre el 2007 i el 2017, 746 dels quals van ser l'any passat. La dada d'aquest dispositiu de vigilància epidemiològica del Servei Català de la Salut coordinat per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) representa una incidència anual de 6,1 casos de demència diagnosticats per 1.000 persones per any majors de 64 anys.

Més de la meitat d'aquests casos, el 52,8%, correspon a la malaltia d'Alzheimer i el 24,5% a demències amb component vascular, dels quals el 68,9% van ser casos de demència degenerativa amb component vascular (126) i la resta (31,1%) van ser diagnòstics de demència vascular (57).

El 63,7% dels casos va ser diagnosticat en la fase lleu i tan sols un 5,4% en la fase greu. La mitjana de temps entre l'inici dels símptomes i el diagnòstic clínic va ser de 2,7 anys, segons les dades de la memòria anual del registre. Respecte d'anys anteriors, no s'observen diferències en els subtipus de demència ni en les seves característiques clíniques.

Segons descriu l'anàlisi del registre, més del 90% dels casos vivia en el propi domicili o en el d'un familiar en el moment del diagnòstic. La hipertensió arterial, els antecedents familiars de demència, la dislipidèmia i la depressió, van ser els antecedents més freqüents (>20%).

L'envelliment, el repte del futur

El Registre de Demències de Girona deixa enrere els 10 primers anys d'activitat per abordar nous reptes de futur, com l'envelliment progressiu de la població. La informació generada mitjançant el registre de 8.102 casos durant el període 2007-2017 ha permès conèixer les característiques clíniques dels pacients que són diagnosticats de demència quan contacten amb els dispositius assistencials especialitzats.

Aquesta informació facilita afrontar el repte de l'envelliment poblacional des d'una posició privilegiada, perquè aporta coneixement sobre l'evolució en el nombre de casos i les seves característiques clíniques. La capacitat de detecció precoç de canvis en les tendències temporals dels casos registrats és fonamental per anticipar-se i poder realitzar una planificació dels recursos assistencials ajustats a les necessitats de la població, recorden des de l'IAS.

Hi participen tots els hospitals de la regió sanitària de Girona i hi contribueixen més de 30 professionals especialistes en neurologia, geriatria, psiquiatria, psicologia i infermeria que realitzen la seva activitat assistencial en l'atenció sanitària a les demències en els set centres hospitalaris.

L'activitat del registre continua amb la línia estratègica de promoure la disseminació de la informació i la col·laboració en recerca amb altres grups, dispositius sanitaris i organismes de recerca tant nacionals com internacionals. En la presentació de la memòria dels resultats de l'any 2017 s'han presentat els resultats d'un estudi realitzat i publicat aquest any que ha posat de manifest l'elevada adherència a les guies de pràctica clínica per part dels facultatius especialistes que realitzen la seva tasca assistencial en els hospitals de Girona i que són col·laboradors del registre. Aquests resultats aporten una garantia de qualitat complementària a les dades i reforcen la validesa de la informació que genera el ReDeGi, apunta l'IAS.