01 de maig de 2018
01.05.2018

L'entrada d'assumptes als jutjats de pau de Girona continua a la baixa

Durant els darrers anys s'ha observat un descens de prop del 40% en comparació amb les dades registrades al 2010. Els assumptes civils continuen essent superiors als penals. Aquest tipus d'òrgans es poden trobar als municipis que no disposen de jutjats de primera instància i instrucció

01.05.2018 | 10:08

L'entrada d'assumptes i, consegüentment, la seva resolució als Jutjats de Pau de la província de Girona continuen a la baixa. Així ho han demostrat les darreres dades presentades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), on es mostra un lleuger descens en les xifres del 2017 en comparació amb les de l'any anterior. En aquesta anàlisi es deixa fora d'estudi tota la possible activitat que puguin exercir associada a les funcions delegades del Registre Civil.

Concretament, si ens centrem en el 2017, pel que fa a l'àmbit civil van ingressar 21.759 assumptes civils i se'n van resoldre 21.776. D'aquesta darrera data, 21.325 van resultar ser auxilis judicials civils (els antics exhorts, passats a denominar-se així després del canvi de normativa), 345 actes de conciliació, 9 judicis i verbals i 97 casos qualificats amb l'etiqueta d'altres assumptes. L'any 2016 les xifres havien estat una mica superiors amb 21.898 assumptes ingressats i 21.990 de resolts. Un cop desglossades, les dades continuaven posant els auxilis judicials civils com la franja més majoritària (21.319), seguits dels actes de conciliació (493), altres tipus d'assumptes (148) i els judicis verbals (30).

Analitzant els assumptes penals, durant el 2017 en van ingressar 21.427 i se'n van resoldre 21.450. A l'estudi es desglossa els resolts en dos grups: 21.247 auxilis judicials penals i un grup format per la resta, que es compon d'un total de 203 assumptes. En comparació amb l'any 2016, les xifres d'enguany són també inferiors, ja que llavors es van registrar 21.441 d'ingressats i 21.533 de resolts.

Un descens notable

Si ens remuntem uns quants anys enrere, es pot observar una baixada molt significativa dels casos civils ingressats i resolts a la província de Girona. Mentre que l'any 2010 el nombre d'assumptes entrats assolia una xifra de 35.088 (amb 35.117 de resolts), set anys després, la darrera xifra del 2017 indica que han ingressat 13.329 casos menys. També s'han registrat 13.341 menys assumptes resolts. Això demostra que en només 7 anys s'ha vist un clar descens de prop d'un 40% amb una tendència a la baixa que s'ha anat mantenint amb només alguns repunts l'any 2012 i el 2014. En el cas dels assumptes penals l'estadística mostra un comportament similar als casos civils.

Prop de 900 a Catalunya

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis que no disposen de jutjats de primera instància i instrucció. Són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal i a Catalunya n'hi ha actualment 897 d'actius. Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Pel que fa a l'àmbit civil, tenen competència en els assumptes de quantia inferior als 90 euros, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que corresponen als jutjats de primera instància i instrucció com per exemple les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook