08 de maig de 2018
08.05.2018

L'avaluació de 6è de Primària comença per 8.457 gironins

Ensenyament avalua per primer cop de la competència en medi natural

08.05.2018 | 20:13
L'avaluació de 6è de Primària comença per 8.457 gironins

L'avaluació de sisè de Primària ha començat aquest dimarts per a 8.457 escolars gironins, 80.637 arreu de Catalunya. Les proves, que avaluen el grau d´assoliment de les competències bàsiques en acabar l´etapa, continuaran dimecres i dijous. La principal novetat d´aquesta edició és que els alumnes s´avaluen per primer cop de la competència de medi natural.

La prova s´aplica de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació Primària de Catalunya, que en aquesta edició són 2.246.

Altres novetats són que el dictat en llengua catalana, llengua castellana i aranès se substitueix per un àudio i que, per avaluar la comprensió oral, hi ha unes preguntes d'opció múltiple simple. Un altre canvi és que, amb motiu de l'avaluació de la nova àrea de medi natural, s'afegeix un dia més a la prova, que enguany dura tres dies en comptes dels dos de les darreres edicions.

La prova, que es realitza per desè any consecutiu, enguany compta amb 3.534 aplicadors que controlaran que es facin bé i amb 1.185 correctors. Aquesta prova la dissenya el Consell Superior d´Avaluació del Sistema Educatiu.

Ustec·STEs dona suport a les famílies que boicotegen l'avaluació

El sindicat Ustec·STEs ha mostrat el seu suport a les famílies que fan boicot a les proves de competències bàsiques de 6è de Primària. Des del sindicat es considera que el Departament fa una despesa «considerable» per dur a terme unes proves «innecessàries socialment i educativament» perquè defensen que la informació que poden aportar és molt inferior a la que ja disposen els centres. El sindicat també creu que les proves són contradictòries amb el treball que es fa a les escoles, amb avaluació continuada i adaptacions curriculars, a més de l'ajut a l'alumnat amb més dificultats que fan els professors. Per Ustec·STEs, aquestes proves segueixen la «filosofia» de les revàlides de la LOMCE, perquè el Departament utilitza els resultats per fer rànquings de centres.
 
En aquest sentit, el sindicat remarca que només Madrid i Catalunya, després del decret que ha paralitzat l'aplicació de la LOMCE, fan aquestes proves amb caràcter censal. També consideren que no és gens pedagògic «l'ensinistrament» que fan algunes escoles per a superar les proves.
 
El sindicat sosté que les avaluacions externes serveixen per fomentar la competitivitat entre els diferents centres. En aquest sentit, també critica que els resultats puguin marcar la diferència existent entre els resultats dels centres públics i els dels centres privats-concertats, ja que consideren que aquestes diferències estan estretament relacionades amb el nivell socioeconòmic de les famílies i no pas amb el tipus de centre. 
 
Des d'Ustec·STEs es fa una crida a recuperar la reversió de les retallades que va suposar l'acord del 31 de gener de 2017, que s'ha vist «estroncada» per la dissolució del Parlament i la destitució del legítim govern de la Generalitat. El sindicat recorda que la LEC marca que cal destinar un 6% del PIB català a l'educació (és a dir, 13.800 milions d'euros) i que, actualment, no s'arriba al 2,5%.

Competències que s´avaluen

La prova es distribueix en cinc sessions, una el primer dia al matí i dues cada matí del segon i tercer dia, d´acord amb les cinc competències avaluades. Aquest dimarts s´avalua la competència associada a l´àrea del coneixement del medi natural (i aranès a la Vall d´Aran, que fan 89 alumnes); dimecres, la de llengua castellana i matemàtiques; i dijous, la competència en llengua catalana i en llengua estrangera (77.615 alumnes fan la prova en anglès i 306, en llengua francesa).

Les primeres proves fetes aquest dimarts es poden consultar en aquest enllaç:

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2018/proves-corregides/

La prova està formada per cinc quaderns, també d´acord amb les matèries avaluades: competència lingüística en llengua catalana, castellana i estrangera, competència matemàtica i competència associada a l´àrea de coneixement del medi natural. Cada quadern consta del corresponent full de respostes.

Enguany, els quaderns de llengua catalana i castellana avaluen la comprensió oral (obtenció d´informació i interpretació de la informació), comprensió lectora (obtenció d´informació, interpretació i reflexió) i l´expressió escrita (lèxic, claredat d´idees i morfosintaxi, entre d´altres). El de llengua estrangera avalua la comprensió lectora i oral, i l´expressió escrita per mesurar la competència discursiva i lingüística.

La competència matemàtica avalua l'habilitat de l'alumnat per comprendre i interpretar diferents tipus d´exercicis i problemes, amb ítems referits a la numeració i càlcul, l´espai, mesura i lectura de gràfics, i les relacions i canvi.

Finalment, la nova competència associada a l´àrea de medi natural avalua l´habilitat de l´alumnat per resoldre problemes, explicar fenòmens naturals i tecnològics, interpretar dades, comprendre la metodologia científica i analitzar i avaluar aplicacions tecnològiques en contextos específics, a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l´activitat científica.

Objectiu de la prova

L'avaluació de sisè de Primària mesura el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'educació Primària i proporciona informació sobre el sistema educatiu català. La prova permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles, i a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d´assoliment de les competències bàsiques en acabar l´etapa obligatòria.

A més, amb aquesta avaluació, Ensenyament diu que es facilita el trànsit de l´educació Primària a la Secundària, atès que els alumnes que no superin alguna de les competències avaluades disposaran de material per poder treballar els diferents àmbits durant el període d´estiu. L'objectiu final és millorar els resultats de l'alumnat i afavorir el seu pas a l'ESO.

Els centres i les famílies rebran un informe abans d´acabar el curs escolar amb informació sobre els resultats obtinguts.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook