El món de la música, com altres professions, és complex tributàriament. Però encara ho és més per als que són de petit format o perceben ingressos per espectacles que amb prou feines els ajuden a sobreviure. Des de la setmana passada, a més, han topat amb una nova dificultat, haver de cotitzar, per ordre de la Seguretat Socialque ara declaraven com a despesa, a banda del sou.

L'associació professional de músics de Catalunya (Musicat) ha alertat que pot fer desaparèixer músics que vegin que no els compensa o busquin alternatives com cobrar en negre.

Els músics estan regulats per un decret revisat l'any 1985 i formen part del règim especial d'artistes. Per simplificar-ho, la normativa que regula la seva contractació estableix que són treballadors per compte d'altri: l'organització els ha de contractar directament o a través d'una empresa. Per tant, donar d'alta i baixa a la Seguretat Social i a retenir l'IRPF.

Segons explicava ahir el president de Musicat, Josep Reig, aquests casos eren viables en casos de contractacions de llarga durada o fixes però les esporàdiques, com els «bolos», es complicava perquè no compensava i molts no complien amb els tràmits i requisits.

Una altra alternativa és establir una relació mercantil. Constituir-se com a empresa per obtenir un CIF que permeti emetre factures. De nou, els músics amb menys volum de feina veien que no els sortien els números. Tampoc les cobles o orquestres veien que fos una alternativa (tots formarien l'empresa? Un contractaria els altres?). Altres músics optaven per fer-se autònoms, tot i que estrictament la llei no ho permet, perquè han de ser treballadors aliens.

I així van néixer les cooperatives, un grup de gestió de contractació a través del qual els músics poden fer aquests tràmits laborals. Musicat, per exemple, amb 3.200 socis i 420 formacions musicals registrades, ofereix el servei.

Dietes i desplaçaments, com a despeses

Fins ara, expliquen, dietes i desplaçaments es declaraven com a despeses, és a dir, els paguen per aquests conceptes sense que hi hagi retencions. La resta forma el «cost laboral», la base a partir de la qual s'aplicaran les retencions per descomptar l'IRPF. I així des de fa més de 20 anys. Amb tot, des del passat 7 de maig, segons va explicar ahir el Musicat, la Seguretat Social ha mirat la lletra petita i els ha avisat que estan obligats a incloure dietes i desplaçaments a la base del sou. D'aquesta manera, percebrien un salari més baix.

«Si has de fer un desplaçament a Lloret, per exemple, són uns diners que gastes» i no té sentit aplicar-hi una retenció i que formi part del sou, va explicar Reig alertant que molts músics podrien abandonar perquè no els compensi o tornin a situacions de fa anys quan es cobrava en negre.

Això podria fer que els ingressos de l'Estat baixin si hi ha menys declarants i, per això, Reig ha plantejat que convindria seguir amb un model consensuat malgrat les dificultats que ja posa la llei. Des del Musicat, va sentenciar Reig, esperen «reconduir la situació» i plantejaran la qüestió al Govern espanyol per trobar una solució.