21 de maig de 2018
21.05.2018
Diari de Girona

Més urgències per la grip tractades a la primària

Salut destaca que aquest hivern s'han reduït les consultes de menor gravetat als hospitals catalans

21.05.2018 | 00:13
Més urgències per la grip tractades a la primària

L'ampliació de l'horari del centre Güell és una de les mesures impulsades aquest any pel Departament de Salut per millorar l'atenció urgent, com la nova Unitat d'atenció continuada oncològica de l'ICO Girona o les millores en l'àrea de Medicina Intensiva Pediàtrica i Neonatal del Trueta.

Coincidint amb la temporada de grip, enguany també s'han desplegat arreu de Catalunya 23 Comitès Operatius d'Urgències i Emergències un a Girona, per conèixer i seguir, en temps real, la situació dels diferents dispositius d'atenció continuada i urgent. Aquests comitès han planificat i activat 23 plans de contingència territorial per concretar la resposta dels diferents equipaments.

Salut destaca que aquesta temporada de grip «respecte a l'hivern anterior, s'ha observat una millora de l'adequació de la utilització dels serveis d'urgències hospitalaris, en el sentit que s'ha reduït el percentatge de visites de menor gravetat».

L'activitat d'urgències al conjunt de Catalunya ha estat un 6,6% més alta que en la temporada anterior, sobretot en la darrera setmana del 2017 i la primera del 2018. Per dispositius, l'increment d'activitat ha estat més important al 061 CatSalut Respon, amb un 14,3% més, seguit pels centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), amb un 10,6%. En canvi, les urgències hospitalàries només han crescut un 2,9%. L'activitat de l'atenció primària s'ha reduït un 11% respecte la temporada anterior, coincidint amb un major nombre de dies festius.

Durant la darrera setmana de desembre i la primera de gener, si a l'hivern, de mitjana es reben unes 65.000 consultes cada dia a les urgències dels hospitals, en aquells dies es van rebre fins a 86.000 diàries i als CUAP, prop de 40.000 al dia (la mitjana a l'hivern és de 20.000).

Per descongestionar els hospitals s'ha potenciat la utilització dels serveis sociosanitaris (hospitalització intermèdia) incrementant en un 40% els ingressos directes des dels serveis d'urgències hospitalaris i multiplicant per cinc els ingressos directes des dels CUAP.

En finalitzar la campanya de  vacunació antigripal 2017-18 s'han administrat 1.016.051 vacunes. Una de les principals novetats positives de la campanya ha estat el gran increment de la cobertura de vacunació en dones embarassades, que ha passat del 3% de l'any passat al gairebé 23% d'enguany. D'aquesta manera, s'ha assolit l'objectiu específic d'aquesta campanya, que era arribar o superar el 20% de cobertura de vacunació en aquestes dones. La cobertura dels professionals sanitaris, s'apropa al 25%.
 
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook