El programa Caixa Proinfància de l'Obra Social La Caixa desenvolupat a Girona i a Salt, amb la coordinació de Càritas Diocesana de Girona i la participació dels ajuntaments i les entitats, ha comptat aquest curs amb 132 infants i adolescents que, amb les seves famílies, han rebut un acompanyament intensiu i complementari a l'escola per millorar els seus processos d'aprenentatge i evitar situacions d'exclusió social. A més, durant aquest estiu, uns trenta infants i joves aniran de colònies i campaments amb les entitats de lleure Sorellona i Fundació Esplai, que formen part del programa Caixa Proinfància.

La pobresa es transmet de pares a fills, afecta les condicions de l'entorn, la salut i l'organització de les famílies i acaba repercutint molt clarament en el procés d'aprenentatge i desenvolupament personal dels infants i adolescents. El programa Caixa Proinfància aborda aquestes situacions a través d'un model d'atenció d'infants de 0 a 18 anys que mobilitza tant les famílies com l'entorn educatiu i social, en espais de trobada en els quals s'ofereixen recursos socials, educatius i terapèutics a cada cas, per prevenir situacions d'exclusió social, van explicar en un comunicat. Les famílies s'impliquen de manera activa en el programa, participant d'activitats com «La família del mes», en les que els pares i mares ofereixen els seus coneixements i experiències als infants i adolescents, o en les trobades que s'han realitzat a final de curs a Girona, sempre amb l'acompanyament d'educadors socials especialitzats.