12 de juliol de 2018
12.07.2018

L'alumnat de Primària, per sota de la mitjana en competències bàsiques

Els escolars gironins de 6è queden per sota de la nota mitja de Catalunya en les 5 proves · A ESO, només la superen en el coneixement matemàtic i científicotècnic · Anglès té el major nombre d'alumnes amb pitjor resultat

12.07.2018 | 00:43
L'alumnat de Primària, per sota de la mitjana en competències bàsiques

L'alumnat gironí de 6è de Primària està per sota de la mitjana catalana en les 5 competències bàsiques que el Departament d'Ensenyament ha avaluat aquest curs, mentre que el de 4rt de Secundària Obligatòria (ESO) només l'ha superat lleugerament en dues, en coneixement matemàtic i científicotecnològic.

A Catalunya i de mitjana, els estudiants de 6è de Primària i de 4t d'ESO han millorat el coneixement de l'anglès en l'avaluació feta pel Consell d'Avaluació del Sistema Educatiu aquest 2018. Malgrat que els resultats han millorat a 6è i han patit un lleuger retrocés a Secundària, anglès és de les matèries que tenen més alumnes amb un nivell més baix. En concret, a 6è, el 15,9% de l'alumnat no assoleix les competències, igual que el 2014. A Secundària, fa 4 anys que aquest percentatge era del 20% i ara és del 13,7%.

Per aquest motiu, Ensenyament vol impulsar l'anglès en matèries no lingüístiques i estendre el programa d'Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua (AICLE), que ja es fa en algunes escoles i instituts. Així, el Departament també vol lluitar contra el condicionant socioeconòmic, ja que l'anglès és la matèria per la que es fan més activitats de reforç a fora de l'horari escolar.

Tots els resultats de les proves de 4t d'ESO són molt similars als del 2017, amb un lleuger increment en totes les matèries menys en matemàtiques, que ha baixat 2 punts. El president del Consell d'Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Mateo, va augurar que l'any vinent tornarà a pujar.

Tot i això, els pitjors resultats de Secundària són per a la competència cientificotecnològica, una prova incorporada el 2016 i que s'ha quedat als 66 punts. Per Mateo, es deu a què no té una matèria de referència al darrere sinó que depèn de diverses, com física, química o matemàtiques. En aquest sentit, els estudiants que només cursaven tecnologia han tret gairebé 15 punts menys que els que també feien física, química, geologia o biologia, que han arribat a 74,8 punts sobre 100.

Matemàtiques és, en canvi, la competència bàsica amb millor puntuació a Primària, amb 79,2, 2 més que el 2017. La segueixen llengua castellana, anglesa i catalana, que han baixat lleugerament. Per primera vegada, l'alumnat de 6è s'ha examinat de medi natural, que, de mitjana, ha superat els 70 punts. Per Mateo, aquests resultats demostren que les proves estan plenament consolidades.

El secretari de Polítiques Educatives va assegurar que es continuarà treballant per l'equitat i per dotar de més recursos els centres de més complexitat, perquè puguin fer front a les diferències socials. I és que la distància de resultats en funció de la complexitat del centre és elevades en totes les matèries, sobretot en anglès.

D'altra banda, els resultats de les últimes avaluacions de competències bàsiques també mostren diferències entre nois i noies, però més petites. Malgrat tot, es consolida que elles treuen millors resultats en llengües i àmbits socials, mentre que ells ho fan en matemàtiques o ciències. Pel que fa a la influència de repetir curs, per Mateo, els resultats avalen que no és un bon recurs metodològic.

Ensenyament va recalcar que els centres disposen de la informació pròpia, la comparativa amb Catalunya i els centres similars, però que no poden donar publicitat d'aquestes dades «necessàriament protegides», precisament, per evitar la competència de centres i l'elaboració de rànquings. La Conselleria va advertir que si es detecta alguna filtració, la inspecció educativa actuarà.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook