25 de setembre de 2018
25.09.2018
Diari de Girona

Creixen les separacions i divorcis a les comarques gironines durant el 2017

A la província es van registrar un total de 1.669 divorcis i 64 separacions, un 6 i un 10% més que l'any anterior · La majoria de dissolucions matrimonials comptabilitzades van ser de mutu acord entre aquelles parelles que feia més de 10 anys que convivien juntes

25.09.2018 | 00:29
Creixen les separacions i divorcis a les comarques gironines durant el 2017

Després d'uns anys a la baixa, les separacions i els divorcis a les comarques gironines han tornat a augmentar lleugerament. Així ho mostren les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que evidencien un clar trencament amb la tendència que s'estava arrossegant des del 2013 en relació a les demandes de dissolució matrimonial.

Durant el 2017, es van registrar 64 separacions, sis més que l'any anterior, quan se n'havien comptabilitzat un total de 58. Aquesta pujada del 10% respecte al 2016 es pot desglossar en aquells casos en què les separacions van ser acordades per mutu acord (58) i una mínima part (7), que van ser contencioses.

Els gironins i gironines que més es van separar van ser aquells que feia 10 anys o més que estaven junts (52), seguits d'aquells que feia de 2 a 9 anys que convivien (10) i, amb menor freqüència, els que feia 2 o menys de 2 anys (2). Del total, en 22 casos la parella separada no tenia fills; en una vintena de casos, tenien un fill menor; en dos casos disposaven d'un fill major dependent; i en 20 més, dos o més fills majors dependents. Quan es fa referència a persones separades, es considera que són aquelles que continuen estan casades però que no tenen l'obligació de conviure juntes. Així doncs, la separació no dissol el vincle matrimonial, però sí que veta la possibilitat de casar-se de nou. La separació pot ser de fet (sense sentència judicial) o judicial (amb sentència).

Pel que fa als divorcis, aquests també van registrar una pujada a la demarcació de Girona, passant dels 1.560 que hi havia el 2016 als 1.669 comptabilitzats en l'any següent. Això suposa un augment del 7%, desglossat entre aquells que van ser de mutu acord (1.331) i els que van ser contenciosos (338). Les que més es van divorciar van ser les parelles que feia 10 o més anys que convivien (1.026), seguides de les que en feia de 2 a 9 anys (565) i, finalment, les que no havien superat els dos anys, o inclús, menys (78).

Pel que fa als fills, en 724 casos de divorci no n'hi havia; en 359 tenien un fill menor; en 34 casos, un fill major dependent; i en 552 casos, dos o més fills majors dependents. Del total de divorcis registrats durant el 2017, en el 6% dels casos existia una separació prèvia i en el 94% no. A través del procediment del divorci es dissol el vincle matrimonial i, a diferència del que passa en el cas de les separacions, els dos membres que formaven l'antiga parella es poden tornar a casar. El divorci només es possible si al darrere hi ha una sentència.

En el cas de les nul·litats, aquestes no estàn desglossades per províncies i, per tant, no s'han observat en el cas gironí.

Balanç estatal

En el cas d'Espanya, durant l'any 2017 es van produir 102.341 casos de nul·litat, separació i divorci, xifra que va suposar una taxa de 2,2 per cada 1.000 habitants. El total de casos va suposar un augment de l'1,0% respecte a l'any anterior. Per tipus de resolució, 65.799 casos es van resoldre per sentència i 36.542, per decret o escriptura pública.

Per tipus de procés, es van produir 97.960 divorcis, 4.280 separacions i 100 nul·litats. Els divorcis van representar el 95,7% del total; les separacions, el 4,2%; i les nul·litats, el 0,1% restant. El nombre de divorcis va augmentar un 1,2% respecte a l'any anterior, mentre que el de separacions va disminuir un 1,7% i el de nul·litats, un 14,5%.

La durada mitjana dels matrimonis fins a la data de la resolució va ser de 16,6 anys, una xifra lleugerament superior a la de 2016. Els matrimonis dissolts per divorci van tenir una durada mitjana de 16,4 anys, mentre que la dels matrimonis separats va ser de 22,7 anys. Per la seva banda, el temps mitjà transcorregut entre el matrimoni i la declaració de nul·litat va ser de 6,5 anys.

Per comunitats autònomes

La taxa de nul·litats, separacions i divorcis per cada 1.000 habitants a Espanya va ser de 2,2 l'any 2017. Així doncs, la ciutat autònoma de Ceuta i Canàries (2,5 ambdues) van registrar la major taxa per cada 1.000 habitants. Per contra, Castella i Lleó (1,7) va presentar la menor. En el cas de Catalunya, la xifra total de dissolucions matrimonials durant el 2017 va ser de 18.221, entre les quals hi havia 17.532 divorcis, 656 separacions i 32 nul·litats. Tot i ser la xifra més elevada, els divorcis encara van restar per sota dels registrats l'any anterior, un 2,2% menys. D'aquesta xifra, 14.336 (78,6%) van ser de mutu acord i 1.196 (6,5%), contenciosos. Finalment, pel que fa a les separacions, en relació a l'any anterior, van augmentar en un 3,4%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook