26 de setembre de 2018
26.09.2018
Diari de Girona

Un 7,5% més d'infants i adolescents atesos als centres de salut mental durant el 2017

Disminueixen els diagnòstics més greus, i els més freqüents són el trastorn adaptatiu i el TDAH · L'activitat als equipaments d'adults va créixer un 4,5% i hi va haver 3.919 casos nous

26.09.2018 | 00:21
Representants de les entitats organitzadores dels actes del Dia Mundial de la Salut Mental 2018.

Els centres de salut mental de les comarques gironines van atendre l'any passat un 7,47% més d'infants i joves que el 2016. Segons les dades de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la regió sanitària de Girona, els centres de salut mental infantojuvenil van tractar 5.149 pacients, el que suposa una prevalença del 3,71% de la població de referència, i l'edat mitjana dels usuaris va ser de 14,28 anys.

Entre primers visites, successives, grupals i externes, els equipaments de la xarxa infantojuvenil van fer 28.354 visites i el trastorn adaptatiu va ser el diagnòstic més freqüent en infants i joves, seguit del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i dels trastorns d'ansietat.

Les dades de la xarxa, gestionada per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), mostren una disminució del 2,42% en la proporció de diagnòstics més greus del total de menors atesos: si el 2016 aquest tipus de casos representaven l'11,1% del global d'atencions, durant l'any passat van ser el 8,68.

L'ampliació de la Unitat d'Hospitalització infantojuvenil, que va doblar les places el desembre del 2016, ha fet créixer considerablement les altes -de les 54 del 2016 a les 96 el 2017-, amb una estada mitjana de 25,9 dies, un 8,6% menys que l'any anterior.

Pel que fa a l'Hospital de Dia d'Adolescents, l'any passat va assistir 70 adolescents, el 69% de les quals eren noies i la mitjana d'edat es va situar en els 14 anys. Quatre de cada deu diagnòstics van ser trastorns neuròtics greus -fòbies escolars greus, trastorns del comportament i personalitats amb forta inestabilitat emocional- i el trastorn de la conducta alumentària, del que se'n van tractar 21 casos, el 90,4% en noies.

Els centres infantojuvenils no són els únics que van registrar un increment d'activitat durant l'any passat. Segons les dades de l'IAS, els centres de salut mental d'adults de la regió sanitària de Girona van arribar a les 85.175 visites i van atendre 14.096 persones, un 4,48% més que l'any 2016 (13.491), el que suposa el 2,36% de la població de referència. Del total de pacients, 3.919 van ser casos nous, és a dir, un 3,57% més que l'any 2016.

Seguint la tendència de l'any anterior, el diagnòstic més freqüent va ser el trastorn de l'estat d'ànim (depressió i trastorn bipolar), però en canvi, va disminuir el trastorn adaptatiu i van augmentar els trastorns d'ansietat. El diagnòstic de psicosi -el més complex- segueix estable, amb una freqüentació de visites de més de deu per persona l'any.

3.800 adults amb trastorn greu

L'any 2017 es van atendre 3.785 persones amb diagnòstic de trastorn mental greu, el que suposa el 26,6% del total de persones ateses.

Els serveis de Rehabilitació Comunitària, que tracten gent amb trastorn mental greu amb el trastorn psicòtic com a diagnòstic principal, van atendre 441 persones, 113 de les quals van ser usuaris nous. Els serveis van registrar una mitjana de 64 sessions per pacient i 63.517 activitats.

D'aquest total, un 29,96% van estar organitzades per fomentar l'autonomia i un 28,65% per treballar la inserció comunitària i el projecte de vida, una filosofia a l'hora d'abordar la salut mental que fa de la Xarxa gironina un model de referència a nivell internacional, basat en la rehabilitació del pacient, l'atenció integral de la persona i l'eliminació de la llarga estada psiquiàtrica.

Pel que fa a l'activitat hospitalària, la Unitat d'Hospitalització d'Aguts adults va registrar 1.065 altes (un 3,7% més que l'any 2016) i s'observa una disminució del 7,16% en l'estada mitjana (12,31 dies).

En el cas de Desintoxicació, va registrar 92 altes (un 15% més que l'any 2016), amb un increment de l'estada mitjana de 9 dies a 10,24, i la patologia dual va augmentar aquest paràmetre en un 72,22%, amb 124 altes front les 72 de l'any anterior. En canvi, l'estada mitjana va disminuir un19,83%, amb 2,62 dies menys que el 2016.

En relació amb la Unitat d'Hospitalització especialitzada en Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental, el números es mantenen constants, atès el tipus d'unitat, amb 22 altes l'any 2017 i un increment de l'estada mitjana del 12,33% (179,15 dies).

Pel que fa als Centres d'Atenció a les Drogodependències (CAS) de la regió sanitària de Girona van atendre l'any 2017 3.772 persones, el 77% dels quals eren homes i més d'un terç van ser tractats per la dependència a la beguda.

Del conjunt de pacients, 1.352 van ser casos nous que van anar al centre en un 51% per addicció a l'alcohol, un 22% per abús de cocaïna, un 12% per cànnabis i un 8% a causa de l'heroïna.

S'hi van fer més visites 67.900, de les quals un 19,27% van correspondre a acollides, un 42 % a control de tòxics, un 13,77% a dispensació de metadona i un 4,65% a teràpies de grup.

Dia Mundial de la Salut Mental

Dissabte 6 d'octubre Girona serà la seu de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Catalunya, un esdeveniment festiu i reivindicatiu organitzat per l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i Salut Mental Catalunya, amb el suport de l'IAS, la Fundació Drissa i la fundació tutelar Support.

L'acte, que se celebrarà a la plaça Salvador Espriu, posa l'accent en l'atenció i els suports comunitaris vers la recuperació i l'apoderament, la inserció laboral de les persones amb un trastorn mental i els drets de les persones.

Durant aquella setmana, del 3 al 10 d'octubre, es desplegarà un programa d'activitats divulgatives arreu de la demarcació, amb la participació de diferents entitats i institucions del territori.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook