26 de setembre de 2018
26.09.2018
Diari de Girona

El perfil del condemnat: home d'entre 41 i 50 anys, espanyol, amb 2 o més penes

En els darrers quatre anys, el nombre d'adults condemnats ha crescut en un 25% · A la província de Girona s'ha condemnat 42 persones per delictes sexuals el 2017

26.09.2018 | 00:21
El perfil del condemnat: home d'entre 41 i 50 anys, espanyol, amb 2 o més penes

Un home d'entre 41 i 50 anys, de nacionalitat espanyola, amb un delicte i amb dues o més penes. Aquest seria el perfil majoritari dels condemnats del 2017 a les comarques gironines, on seguint la tendència dels darrers anys la xifra ha tornat a pujar, tot i que aquesta vegada ho ha fet de manera més modesta. Així ho mostren les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ha posat de relleu que el nombre de condemnats a la província de Girona enguany -4.420- és superior al de l'any anterior, quan la xifra es va quedar en 4.406. De fet, des de fa quatre anys el nombre de condemnats ha crescut considerablement,concretament un 25% respecte al 2013.

Pel que fa al seu perfil, un 84% del total són homes i un 16% dones. L'edat més freqüent és la compresa entre els 41 i els 50 anys (797), seguit d'aquelles persones que tenen entre 21 i 25 anys (689), els que en tenen de 26 a 30 (679) o els compresos entre una edat de 36 a 40 (652). El menor nombre de condemnats per franja d'edat són aquells que tenen 71 anys o més (37).

Pel que fa a la nacionalitat, més de la meitat dels condemnats, concretament un 60%, tenen la nacionalitat espanyola, mentre que el 40% restant la tenen estrangera. Desglossat per nombre de condemnes i penes, en el primer dels casos, 3.487 condemnats (79%) disposen d'un delicte, mentre que els 933 restants (21%) en tenen 2 o més. Pel que fa a les penes, el gruix majoritari resta en aquells que disposen de 2 o més penes (64%), mentre que la resta (36%) en disposa només d'una.

Delictes i penes

Durant el 2017, les comarques gironines van registrar un total de 5.844 delictes, una xifra que representa un 2,36% més que l'any anterior quan se'n van comptabilitzar 5.709. La gran majoria van ser comesos per homes (1.056) i les edats majoritàries dels autors van estar compreses entre els 41 i els 50 anys, coincidint d'aquesta manera amb la franja de condemnats més freqüents. Per nacionalitats, les persones de nacionalitat espanyola van ser els que van cometre més delictes (60,3%), seguits de les persones provinents de l'Àfrica (15,7%), d'aquelles que tenen la nacionalitat d'algun país de la Unió Europea (13,7%), els provinents d'Amèrica (6,8%), els que tenen la nacionalitat d'algun dels països europeus que no formen part de la UE (2,4%), els d'Àsia (1%) i els d'Oceania, on només hi ha hagut 2 casos.

Quant a les penes, aquestes es van xifrar en un total de 10.466 a la província de Girona. Per ordre de freqüència, la més majoritària va ser la multa (3.744), seguida de la presó (2.422), el dret de conduir vehicles (1.555), la inhabilitació especial pel treball (1.159), els treballs en benefici a la comunitat (410), la prohibició d'aproximació a la víctima (431) o la comunicació amb aquesta (376). També es van registrar 288 penes en referència a la privació de tinença d'armes i 6 casos d'expulsió del territori nacional.

El balanç gironí en menors

A més de la informació relativa als condemnats adults, l'INE també ha fet pública aquella relacionada amb els condemnats menors d'edat. En aquest cas, la xifra del 2017 els eleva a 203, un 11,5% més que l'any anterior, quan n'hi va haver 182. Posant sobre la taula les dades d'enguany, un 84% eren nens i un 16% nenes. Els condemnats més freqüents són aquells que tenen 17 anys (65), seguits d'aquells que en tenen 15 (58), 16 (56) i, en menor mesura, 14 (24).

La majoria d'ells tenien la nacionalitat espanyola (65%) i la resta (35%), estrangera. Pel que fa al nombre d'infraccions penals, 115 persones en disposaven d'almenys una (sigui en forma de delicte o falta) i 88 de més d'una. Un total de 86 disposaven únicament d'un delicte i els 29 restants únicament d'una falta. Referents a les mesures, en 141 casos s'havia adoptat una mesura, i en 62 casos, dues o més.

Durant l'any passat a Girona es van detectar també 398 infraccions penals -en el mateix camp dels menors- superar en un 2,31% la darrera xifra registrada. El perfil majoritari va ser el d'un noi de 17 anys de nacionalitat espanyola, seguint la mateixa dinàmica del perfil de bona part dels condemnats.

Pel que fa a les mesures adoptades -379-, la més freqüent és la de la llibertat vigilada (amb 205 casos), l'internament semiobert (69), la prestació en benefici a la comunitat (32) o la prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb la víctima (26).

Delictes sexuals

Paral·lelament, durant l'any 2017, un total de 42 persones van ser condemnades per delictes sexuals a la demarcació de Girona. En total, aquell any es van comptabilitzar 67 delictes d'aquest tipus amb 158 penes aplicades per aquest motiu. En el cas dels menors, durant el mateix any només en consta un, igual que el nombre de delictes sexuals (1) i amb quatre casos de mesures adoptades per delictes d'aquestes característiques.

Pel que fa a l'àmbit estatal, en conjunt es van registrar 2.280 condemnats adults per delictes sexuals. Aquests condemnats van cometre 2.816 delictes, dels quals 956 van ser considerats com abús sexual, 414 com exhibicionisme i provocació sexual i 387 com agressió sexual. Del total d'agressions sexuals, 27 van ser considerades violació. El 2017 també hi va haver 269 menors condemnats per delictes sexuals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook