Alumnes del Ripollès, d'Osona, d'altres comarques de la Catalu-nya central i del Vallès Oriental participen en la vuitena edició del programa Art i Escola, que girarà entorn del concepte del refugi i arribarà a una trentena de centres educatius. El programa ha escollit una temàtica transversal que «es pot treballar des de l'educació en valors, amb un enfoc més emocional, com l'abraçada, la protecció o l'amistat, o fins i tot des d'un vessant natural si ho relacionem amb com es refugien els animals», tal com va explicar Bruna Dinarès, d'ACVic.

Els 34 centres que s'han adherit a Art i Escola, que cobreixen les etapes d'educació Infantil, Primària i Secundària i un centre d'Educació Especial, sumen prop de 3.300 alumnes.