L'ús d'Internet a les Comarques Gironines -juntament amb Ponent- ha augmentat més de 5 punts percentuals entre el 2015 i el 2017. Així ho han posat de relleu les dades proporcionades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), en què s'apunta que els percentatges de persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos en aquests àmbits són del 85,0% i 83,8%, respectivament, una proporció encara inferior a la mitjana catalana (85,7%).

Paral·lelament, la província de Girona és l'àmbit amb el percentatge més baix de llars amb incidències amb el proveïdor del servei d'Internet en el darrer any (23,5%), liderat per les comarques de la Garrotxa i del Gironès. La comarca del Pla de l'Estany, en canvi, destaca amb els percentatges més elevats de Catalunya de llars amb ordinador i amb accés a Internet, amb un 83,7% i un 85,9%, respectivament.

Aquesta estadística també proporciona resultats per al conjunt de Catalunya d'indicadors sobre TIC que es consideren rellevants en cada edició de l'enquesta, com per exemple la presència de la tauleta tàctil a les llars, les compres per Internet o l'ús d'Internet per cercar, planificar o contractar serveis turístics.

El 96,9% de les llars catalanes disposen de telèfon mòbil el 2017. D'aquestes, el 42,4% disposen de 2 mòbils, seguit de les llars amb 1 mòbil (22,5%), les que en tenen 3 (18,4%) i les llars amb 4 mòbils o més (16,6%). Pel que fa a les tauletes tàctils, que n'hi ha al 54% de les llars, la majoria d'aquestes llars en tenen 1 (64,7%), seguides de les llars amb 2 tauletes (26,5%) i, a més distància, les llars amb 3 tauletes o més (8,7%).

A Catalunya l'any 2017, 8 de cada 10 persones de 16 a 74 anys han fet servir Internet els darrers 3 mesos i, d'aquestes, el 54,4% ho han fet per buscar informació relacionada amb la planificació de viatges, el 48,2% per fer reserves i el 46,1% per fer pagaments. Aquests percentatges superen el 60% en el col·lectiu de persones de 25 a 34 anys, que és el que més utilitza Internet per a activitats relacionades amb els viatges.

Tots els àmbits territorials presenten una millora en els indicadors d'equipament entre el 2015 i el 2017, llevat de les incidències patides amb el proveïdor d'accés a Internet, que només s'ha reduït en 5 dels 8 àmbits.