El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha obert un pis d'acollida a Olot amb capacitat per a sis menors migrants no acompanyats i un servei a l'Ajuntament de Girona que atendrà joves en situació d'exclusió social, ja siguin extutelats o no, segons va especificar la directora territorial, Marta Casacuberta. Aquests recursos s'emmarquen en la reacció d'emergència davant l'allau de joves immigrants desemparats i, també, a la manca de referents familiars d'aquells que compleixen 18 anys i es veuen obligats a deixar els centres tutelats.

De manera general, els serveis socials bàsics de les comarques de Girona rebran 25,2 milions d'euros durant el 2019, que s'afegiran als 24,4 d'enguany. Entre 2017 i l'any que ve, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que s'hauran invertit 71 milions en terres gironines, una quantitat que inclou 22 milions per a equips bàsics d'atenció social, 15,1 per a serveis d'atenció domiciliària, 5,5 per a projectes d'atenció a infància i adolescència, 1,6 per a programes de migracions i ciutadania o 4,4 per a joventut.

Inversió fins al 2019

El conseller Chakir el Homrani ha presentat aquest matí a Girona les actuacions previstes per a la demarcació en matèria de serveis socials, programes sociolaborals i polítiques d'igualtat, que s'emmarquen en el contracte programa que el seu Departament i els ens locals (municipis de més de 20.000 habitants i consells comarcals) han signat per al període 2016-2019.

De fet, El Homrani ha presentat una addenda a aquest acord que, entre altres coses, a les comarques gironines «doblarà el pressupost per a Infancia i Adolescència» i permetrà augmentar un 30% la plantilla de professionals, de manera que passi de 256 a almenys 338. A nivell pressupostari, Marta Casacuberta ha especificat que suposarà un increment de 13,2 milions d'euros a Girona respecte la previsi econòmica inicial. Una altra novetat per l'any vinent remarcada pel conseller és «l'aposta pels Serveis d'Intervenció Socioeducativa», que respon a la creació d'una nova xarxa de menors que incidirà en la prevenció.