29 de novembre de 2018
29.11.2018
Diari de Girona

La llum blava de les pantalles altera el son

29.11.2018 | 01:02
La llum blava de les pantalles altera el son

Les pantalles digitals s'han anat introduint cada cop més a la vida diària. Aquest nou paradigma suposa un canvi important en les demandes visuals dels usuaris i incideix al seu sistema visual. El sistema visual utilitza una franja de l'espectre electromagnètic específica, la llum blava, per sincronitzar l'anomenat ritme circadià, que és el nostre rellotge biològic. Aquest se sosté a partir de la rotació de la terra i les hores de sol. Molts ritmes biològics del cos es regulen a partir de la llum i la foscor.

La retina de l'ull té unes neurones sensibles a la llum blava que connecten amb el rellotge biològic intern situat al cervell. Així, quan l'ull percep la franja de llum blava de la llum solar, el cervell rep ordres per regular els ritmes de la vigília i del son.

Ara bé, l'ús de pantalles digitals fa que la llum artificial rebuda a hores nocturnes activi el ritme circadià de la mateixa manera que ho fa la llum solar, cosa que pot crear un desfasament que alteri la nostra salut en general.

Això succeeix quan aquestes pantalles són de tipus LED, ja que emeten intensament en aquesta franja de la llum blava.

La majoria d'investigacions apunten que només a altes hores de la nit es produeix una alteració important del ritme de vigília i del son. Tot plegat pot afectar l'atenció, l'humor i, fins i tot, crear malalties a llarg termini perquè s'alteren moltes funcions endocrines del cos. Durant el dia, per contra, la llum blava emesa per dispositius LED activa funcions de l'atenció, la concentració i, fins i tot, de la memòria de treball. Alguns estudis indiquen que durant la jornada laboral la il·luminació LED augmenta el rendiment.

Si s'ha d'estar treballant davant una pantalla LED fins a la matinada es pot equilibrar el ritme circadià descansant la mirada durant cert temps en una habitació a les fosques o amb llum càlida incandescent o halògena.

Actualment, es comercialitzen filtres selectius per a l'emissió de la llum blava de les pantalles LED d'ordinador i que no impliquen cap alteració visible a l'aspecte de les lents de qualsevol ullera.

No obstant això, utilitzar lents que filtrin la llum blava tot el dia no és recomanable, ja que durant la jornada laboral i en hores de sol aquesta ajuda a la concentració. Els filtres d'absorció de llum blava en vidres oftàlmics poden ser una bona eina en certs usuaris, com alguns treballadors que fan servir pantalles en horari de nit.


Disminuir les alteracions del son

Sis recomanacions per mirar les pantalles digitals i disminuir els efectes de la llum blava:

El tipus de pantalla: evitar pantalles tipus LED que tenen llum blava.

El contrast: situar el contrast de la pantalla entre un 50–60% .

La distància: situar els dispositius a uns 50 i 60 cm dels ulls, equivalent a la llargada de l'avantbraç.

El temps d'exposició: com més temps d'exposició a la llum blava, més fatiga visual.

El contingut: les imatges tenen menys llum blava que el text.

Moment en què mirem les pantalles digitals: la llum blava de dia ajuda a la concentració; de nit altera el son.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook