13 de desembre de 2018
13.12.2018
Diari de Girona

Troben noves irregularitats al Consorci de la Costa Brava

Un informe de la Sindicatura de Comptes assenyala que es van fer 93 contractes menors, fet que vulnera la normativa. L'ens considera que s'hauria d'haver garantit la concurrència competitiva

13.12.2018 | 00:48
L'informe de la Sindicatura detecta irregularitats al Consorci.

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats en la contractació administrativa del Consorci de la Costa Brava durant l'any 2016. Segons un informe fet públic ahir, la Sindicatura ha observat una «manca absoluta d'utilització dels procediments de contractació previstos en la normativa vigent». En aquest sentit, assenyala que tota la contractació es va realitzar mitjançant l'ús de contractes menors, mentre que en molts expedients s'haurien d'haver emprat els procediments que garantissin la concurrència competitiva. En total, durant el 2016 el Consorci va signar 93 contractes per 1,1 milions d'euros, tots ells a través de contractes menors. Aquest fet, assenyala la Sindicatura, vulnera la normativa contractual i, en concret, els principis de la llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència.

D'altra banda, l'informe també assenyala que en la licitació d'aquests contractes s'han detectat diverses incidències relacionades amb els plecs de clàusules, com ara la manca d'establiment del preu, requisits que limitaven la possible concurrència i manca d'objectivitat en la valoració d'ofertes. També assenyala que en l'execució del contracte de l'empresa mixta Abastem s'ha vist que l'import facturat durant el 2016, de 1,45 milions d'euros, suposava un increment acumulat del 16,9%, molt per sobre de l'increment previst en el contracte, sense que hi hagués una justificació. A més, el Consorci va encarregar tant a Abastem com a la també empresa mixta Emacbsa, mitjançant també contractes menors, actuacions de reparació, conservació i manteniment de les instal·lacions. La Sindicatura considera que hi va haver un fraccionament indegut d'aquests contractes, fet que suposa un incompliment de la normativa.

Pel que fa a la resta de contractes menors, s'han detectat incidències relacionades amb els objectes, imports, dates, durada i tipus de contractes, pel que també consideren que hi va haver un fraccionament indegut dels contractes.

Un altre aspecte recollit en l'informe és que s'ha detectat que alguns dels subministraments i serveis es renovaven de forma anual, mentre que, d'acord amb la normativa, els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga a no ser que s'acreditin raons socials o econòmiques.

Altres observacions de la Sindicatura apunten que el Consorci no disposava d'un inventari de béns tal com disposa la normativa, ni tenia constància de la titularitat de les instal·lacions.

Al·legacions del Consorci

Entre les al·legacions presentades pel Consorci, assenyala que la major part dels contractes menors actualment es tramiten sota els criteris de publicitat i concurrència mitjançant anunci al perfil del contractant o demanant diverses ofertes.

D'altra banda, també subratlla la dificultat de trobar empreses especialitzades en el sector, atesa la diversitat d'elements que el conformen, així com la complexitat i a vegades la impossibilitat de valorar les actuacions a realitzar. També afegeixen que sovint les necessitats es produeixen sense que es puguin programar amb antelació, fet que impedeix l'agrupament de la contractació. Tot i això, apunten que, per exemple, dels 42 contractes menors de sanejament formalitzats se n'han contractat 22 mitjançant el perfil del contractant, 14 a partir de diverses ofertes, un amb un decret d'emergència i només cinc per encàrrec directe a l'empresa Emacbsa, motivats essencialment per la urgència de l'actuació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook