La presentació pública de la diagnosi de l'estudi de mobilitat de Cassà de la Selva va tenir lloc aquest dimarts, projecte que ha de servir per elaborar un Pla de Mobilitat al municipi. En la reunió, també es va explicar en què consistirà el procés participatiu que s'engegarà l'any 2019 amb la intenció que els ciutadans i ciutadanes puguin debatre sobre com ha de ser la mobilitat del municipi i com garantir la seguretat als vianants i a tots els altres usuaris de la via pública. L'objectiu del Pla de Mobilitat és que sigui una eina bàsica a l'hora de planificar de manera integrada el transport dins el municipi. El seu caràcter transversal fa que les aportacions del pla contribueixin a la millora del medi ambient, de l'entorn urbanístic i el nivell socioeconòmic dels municipis. En aquest sentit, el Pla de Mobilitat desenvolupa una de les línies de treball que es van recollir i consensuar al Pla Estratègic de Cassà 2025.

En l'estudi de mobilitat, s'ha fet una diagnosi de com és la mobilitat a peu, en vehicle i en bicicleta, de com són els carrers, les voreres i els aparcaments i com s'ha de millorar de cara a un futur.