Un investigador de la Universitat de Girona, el catedràtic d'Ecologia Emili García-Berthou, és coautor d'una recerca internacional que ha identificat 66 espècies vegetals i animals exòtiques potencialment perilloses per a la biodiversitat europea en els propers deu anys, tot i que encara no s'han establert en països de la Unió Europea. Aquestes varietats forànies inclouen plantes, invertebrats i vertebrats, tant terrestres, d'aigües continentals com marins.

García-Berthou, que és catedràtic de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la UdG, ha format part d'un equip de 44 científics pertanyents a quinze països diferents. De manera conjunta, acaben de publicar en una revista especialitzada un llistat amb 66 espècies exòtiques que, d'acord amb les seves previsions basades en principis científics, amenaçaran les diferents espècies vives autòctones de cada zona d'Europa. D'aquesta seixantena de varietats vegetals i animals, els investigadors consideren que n'hi ha vuit de «molt alt risc», quaranta d'«alt risc» i divuit de «risc mitjà».

Anàlisi prèvia de 329 varietats

Les conclusions a les quals ha arribat l'equip científic parteixen d'un treball inicial que va analitzar 329 espècies exòtiques considerades com a possibles amenaces.

Els autors de la recerca han estudiat quines espècies forànies podrien ser invasores en el futur de la Unió Europea i han arribat a un acord sobre les que tenen més probabilitats d'arribar, d'establir-se, de dispersar-se pel territori i de tenir un impacte rellevant sobre la biodiversitat de la regió. Tot això preveuen que pot passar al llarg de la propera dècada.

Finançat per la Comissió Europea

La Comissió Europea ha finançat la investigació en la qual ha participat Emili García-Berthou i que el 13 de desembre es va publicar a Global Change Biology. El lideratge de la recerca ha anat a càrrec de la investigadora del Centre d'Ecologia i Hidrologia del Regne Unit Helen Roy.

Segons ha indicat la Universitat de Girona, l'enfocament d'aquest treball és únic per l'escala continental examinada, l'amplitud dels grups taxonòmics i els hàbitats considerats, i els mètodes i les fonts de dades utilitzades. L'Institut d'Ecologia Aquàtica de la UdG, al qual pertany García-Berthou, es va crear el 1987, compta amb una quarantena d'investigadors experts i se centra en l'estudi dels ecosistemes aquàtics continentals; és a dir, llacs, rius, embassaments o aiguamolls, per exemple.