08 de gener de 2019
08.01.2019
Diari de Girona

El Departament d'Educació posa en valor les llengües d'origen de l'alumnat estranger

Un nou programa afavoreix l'aprenentatge d'idiomes com el romanès, el portuguès, el xinès o l'amazic · Preveu la formació del professorat

08.01.2019 | 00:02
El Departament d'Educació posa en valor les llengües d'origen de l'alumnat estranger

Les llengües i les cultures d'origen de l'alumnat immigrant centren un nou programa del Departament d'Educació que persegueix un objectiu doble: facilitar l'aprenentatge i el reconeixement acadèmic d'aquests joves, alhora que promou la tolerància i el respecte a la diversitat. La iniciativa preveu l'ensenyament d'aquests idiomes tant dintre de l'horari lectiu com durant les activitats extraescolars que es financen amb diners públics, a primària, secundària obligatòria (ESO), batxillerat i formació professional.

La Conselleria especifica de quina manera es pot treballar el programa «Llengües i cultures d'origen» a cada nivell educatiu. Pel que fa a primària, Educació proposa realitzar tallers d'introducció a idiomes i cultures pròpies de l'alumnat nouvingut, com ara l'amazic, el romanès, el portuguès, el xinès o l'àrab.

Per a secundària, el Departament contempla oferir aquestes llengües estrangeres com a assignatures optatives, que imparteixen docents d'altres països destinats a Catalunya dintre dels programes de cooperació educativa internacional en els quals participa Educació; en l'actualitat aquests acords existeixen amb el Marroc, Romania i Portugal. Ara bé, si aquests són insuficients per cobrir tota la demanda, l'administració especifica que recorrerà a professorat de la Conselleria que tingui els coneixements lingüístics adequats.

Fora de l'horari lectiu, el Departament concreta que aquesta formació també es podrà dur a terme a través d'institucions, entitats i associacions. En aquest sentit, els alumnes de secundària que cursin un d'aquests idiomes en una escola oficial dintre d'un programa de professorat visitant o en institucions oficials, perquè no s'imparteixen al seu institut, podran demanar que els ho reconeguin i convalidin com a matèria optativa de segona llengua estrangera.

Un altre propòsit de la Conselleria d'Educació és afavorir el desenvolupament de projectes de centre que ajudin a reforçar el coneixement i l'estima que cada alumne té de la seva llengua familiar.

En consideració del Departament, assolir aquest objectiu també pot contribuir a internacionalitzar els centres educatius, en el sentit que poden participar en projectes de cooperació amb escoles de països on es parla algun d'aquests idiomes.

La darrera pota del programa «Llengües i cultures d'origen» és la formació dels mestres i els professors perquè coneguin i valorin les llengües que parlen els seus estudiants.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook