El Campus Salut de la Universitat de Girona i el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) han obert la convocatòria de l'ajut e-health COMG per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut, dotada amb un màxim de 12.000 euros.

En un context en el qual la implantació de les TIC en salut es visualitza com un dels elements més transformadors del model assistencial de salut i social, l'objectiu d'aquest ajut és promoure projectes de recerca i innovació que donin com a resultat solucions tecnològiques que contribueixen a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, que dotin als professionals sanitaris d'eines i mecanismes que contribueixin a la millora de l'assistència sanitària i que millorin la sostenibilitat del sistema sanitari.

L'any passat, que va ser la primera edició de l'ajut, la beca es va atorgar al desenvolupament d'un prototip d'eina per formular recomanacions terapèutiques pel tractament de pacients amb Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), a càrrec dels investigadors Domènec Serrano i Xavier Castells.

Els projectes presentats han de potenciar treballs transversals i multidisciplinaris que agrupin un grup clínic de qualsevol institució assistencial de les comarques gironines i un grup de recerca de la Universitat de Girona. Almenys un investigador principal del projecte ha d'estar col·legiat al COMG. El termini per presentar la documentació requerida és del 10 de febrer al 10 de març.

La resolució de la beca es coneixerà el mes de maig amb motiu dels premis Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional mèdica que lliura el COMG. Cal que el projecte compleixi amb els requisits que estableixen les bases de la convocatòria.