15 de gener de 2019
15.01.2019
Diari de Girona

MESURES: Avançament de les disset propostes del document

15.01.2019 | 10:18
MESURES: Avançament de les disset propostes del document

EQUITAT

Oferta de places per evitar la segregació

La Fundació Bofill demana que s'elabori una planificació anual de l'oferta de places educatives als centres de cada municipi, que tingui en compte l'alumnat desfavorit o amb necessitats educatives específiques per evitar que es concentri en uns centres. La Fundació apunta que l'Ajuntament, amb els Serveis Territorials d'Educació, té la capacitat de planificar l'oferta de places i alerta que si només respon a la tendència de la demanda de les famílies, el resultat serà una xarxa educativa molt segregada.

ESCOLARITZACIÓ

Crear o reforçar les Oficines Municipals

L'entitat afirma que les Oficines Municipals d'Escolarització (OME) són un instrument clau de relació entre l'ajuntament i les famílies. Des del seu punt de vista, aquests espais tenen un paper essencial perquè condensen tota la informació dels centres i ofereixen informació personalitzada a les famílies, per orientar-les a l'hora de fer les seves eleccions educatives. Per això, creu important que el Consistori concebi l'OME com un instrument estratègic i proactiu, alineat amb l'estragègia municipal contra la segregació.

L'ALUMNAT

Millorar la detecció de necessitats especials

Defensa que un dels factors clau per combatre la segregació escolar és distribuir de manera equilibrada l'alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu i, per fer-ho bé, cal diagnosticar adequadament aquests casos el més aviat millor (si pot ser abans de començar P3). El mecanisme adequat implicaria anticipar el procés d'identificació a sis mesos abans de la preinscripció, fomentar la col·laboració entre EAPs i Ajuntaments i millorar la coordinació entre els diferents serveis d'atenció a les persones.

MATRÍCULA VIVA

Gestionar la incorporació durant el curs

L'organització creu que els ajuntaments poden promoure que els centres al límit de la seva capacitat reservin places per als augments de ràtio; que es rebaixi el nombre d'alumnes per aula, per facilitar-ne la distribució; un acord de tots els centres, amb Educació, per gestionar la incorporació tardana dels estudiants; o impulsar enteses sobre els criteris de distribució de l'alumnat d'incorporació tardana, favorables a l'equitat educativa, en el marc de la comissió de garanties d'admissió.

ESCOLES MAGNET

Reforçar i apoderar els centres educatius

Les escoles amb menys demanda poden iniciar un procés de transformació i de millora amb el suport i l'acompanyament externs. Una escola Magnet exemplifica aquest tipus d'estratègies, en les quals, i a partir de col·laboració estreta amb una entitat externa, el centre endega un projecte d'innovació educativa que l'ajuda a singularitzar-se i a oferir un projecte de qualitat. L'objectiu és convertir-se en atractiva a la demanda, un procés en què els ajuntaments hi poden donar suport.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook