La contractació de treballadors amb algun tipus de discapacitat ha augmentat un 96% al llarg de l'última dècada i el 2018 es va tancar amb la formalització de 1.440 contractes, un 2% més que l'any anterior. Un creixement que contrasta amb el fet que la inserció laboral es realitza, cada vegada més, en centres especials de treball i no en empreses ordinàries.

L'entitat sense ànim de lucre Fundación Adecco ha constatat, a partir d'estadístiques delMinisteri de Treball, que els contractes en Centres Especials de Treball (CET) a Girona han augmentat del 48% al 60% entre els anys 2008 i 2018; un percentatge que ha baixat, en canvi, quan es posa el focus en el mercat laboral no protegit, ja que fa deu anys era del 54% i ara és del 40%.

En números absoluts, de les 733 persones contractades ara fa deu anys, 397 treballaven en l'empresa ordinària i 336 en entorns laborals protegits; on treballaven la majoria, 860, dels 1.440 gironins contractats l'any passat, en front de 580 que ho feien en el mercat general.

Sigui com sigui, l'any passat es va assolir el nombre màxim de contractactes a ciutadans amb alguna discapacitat a les comarques de Girona, consolidant així una tendència a l'alça que, tal com apunta Adecco, es manté des del 2012.

Trencar estigmes

En consideració del director general de la fundació, Francisco Mesonero, aquest augment de la inserció laboral trenca «estigmes com la inactivitat i la dependència». Però, a l'altre costat de la balança hi situa els perjudicis a la integració sociolaboral d'aquest col·lectiu derivats del fet que els contractes ordinaris disminueixin.

L'anàlisi de la Fundación Adecco parteix de dades del Servei Públic d'Ocupació de l'Estat, adscrit al Ministeri de Treball, actualitzades el 31 de desembre del 2018. Per al director general de l'entitat, convé instaurar en els centres especials de treball «indicadors quantificables de trànsit cap a l'ocupació ordinària» perquè, sinó, es corre el risc de perpetuar un recurs que hauria de ser «una excepcionalitat temporal».

Seguint amb aquesta idea, Francisco Mesonero va advertir que «les xifres reflecteixen que els CET, un sistema de protecció necessari i transitori, s'estan convertint en una mesura finalista per a les persones amb discapacitat»; o, dit d'una altra manera, en «un mitjà i no una finalitat», cosa que s'hauria de corregir.