22 de gener de 2019
22.01.2019
Diari de Girona
OPINIÓ

Per què cal parlar de l'escola concertada?

Article de la delegada d'educació privada i concertada del Sindicat d'Educació de CCOO a Girona al suplement L'Aula

22.01.2019 | 00:46
Per què cal parlar de l'escola concertada?

La qualitat de l'educació constitueix un factor cabdal perquè la nostra societat progressi i avanci amb projecció de futur. Per garantir que el dret a l'educació en aquests termes sigui una realitat a casa nostra, els eixos generals prioritaris són les polítiques educatives, la inversió econòmica i la implicació de la comunitat educativa, però també, i no menys importants, les condicions laborals del personal que duem a terme dia a dia la tasca pedagògica, tant si la desenvolupem en centres públics com si ho fem en centres concertats. Perquè millorar les condicions de treball del professorat i del personal no docent dels centres educatius beneficia directament la qualitat del servei públic que oferim. Els treballadors i treballadores de la Concertada formem part d'aquest servei d'educació, però ens trobem en una situació laboral singular, entre el públic i el privat, una realitat que cal transformar perquè reverteixi en benefici de la comunitat educativa.

El personal dels centres concertats hem de respondre i atendre reptes als quals s'enfronta també el personal dels centres públics. El ventall de centres concertats és molt ampli, entre els quals també n'hi ha alguns que s'haurien d'equiparar als públics i als llocs de treball d'especial dificultat o de dificultat màxima. Perquè la realitat social dels territoris ha canviat molt i les escoles s'hi han hagut d'adaptar. Recordem també que a Catalunya està pendent la revisió dels mòduls del cost de la plaça escolar concertada, que actualment no arriba als càlculs estimats pel Ministeri d'Educació i Ciència per tal que es pugui garantir la gratuïtat de les places escolars. Amb aquesta petita pinzellada d'elements esmentats podem entrar a precisar.

El reconeixement d'un col·lectiu

D'una banda, reivindiquem l'homologació del personal docent. Resulta inexcusable que, a dia d'avui, la Generalitat no hagi aplicat la Llei Catalana d'Educació i tingui pendent l'homologació del professorat concertat amb el de l'educació pública, en retribucions des del 2012 i en condicions laborals des del 2017. Perquè aquesta homologació comporta el reconeixement efectiu de la pertinença al servei públic que prestem i reverteix directament en la seva qualitat, amb millores tan necessàries com la reducció d'hores lectives o l'homologació de plantilles.

L'escola concertada es veu abocada a suplir l'exigència que planteja l'escola d'avui, tan complexa, amb el sobreesforç del personal, el de les pròpies entitats i, de retruc, el de les famílies. La reivindicació de CCOO de la plena homologació dels i de les docents, sota la premissa que a igual feina, mateix salari i mateixes condicions laborals, la subscrivim tot el professorat, perquè som conscients que el nostre rendiment, la qualitat del resultat final i, fins i tot, la nostra pròpia salut milloraran. L'homologació amb la pública dignifica la tasca del nostre col·lectiu i significa un pas fonamental per avançar conjuntament amb la pública cap a altres reivindicacions compartides.

D'altra banda, com que depenem d'una entitat privada i ens regim pel conveni del sector, el conveni representa una peça importantíssima que pot contribuir molt a la modernització i dinamització de la nostra relació laboral i, en conseqüència, a la nostra tasca educativa. En el cas del conveni de la Concertada, el desembre passat, sindicats i patronals vam signar el XI Conveni de l'Ensenyament Privat Concertat de Catalunya, que dóna sortida finalment al tema del Premi de Fidelitat però, malgrat incloure algunes millores, CCOO pensem que aquest conveni necessita una revisió a fons perquè no correspon al que realment requereix el personal actual de la concertada ni tampoc respon a la realitat d'avui dels centres concertats.

Per això esperem que es compleixi el compromís de negociar dintre d'un any i poder adequar-lo als nous temps. CCOO ja treballem per a un conveni del segle XXI, on es recullin les polítiques de gènere, la salut laboral, millores per a la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar, on s'inclogui tot el que comporta la introducció de les noves tecnologies, que permeti la plena aplicació de l'homologació, un conveni que revisi el pacte d'estadis perquè no hi hagi cap discriminació i que alhora avanci en l'homologació per al Personal d'Administració i Serveis (PAS).

Si la Generalitat, les patronals, els agents socials i tota la comunitat educativa s'impliquen, cadascú en el seu àmbit de manera efectiva, i si això es materialitza a curt termini en l'homologació, el retorn de les pagues, la baixada de ràtios, un nou conveni i la garantia de la plaça escolar gratuïta, haurem aconseguit un canvi substancial i necessari per a l'educació del nostre país.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook