24 de gener de 2019
24.01.2019
Diari de Girona

El Trueta crea una aplicació per valorar la higiene de mans dels professionals

L'eina permet mesurar el compliment del rentat abans i després del contacte amb el pacient

24.01.2019 | 13:01
L'aplicació ideada pel Trueta.

L'hospital Trueta de Girona ha desenvolupat una aplicació per valorar el compliment de la higiene de mans entre els professionals. Aquesta eina, desenvolupada per professionals dels Sistemes d'Informació i del Grup d'Higiene de Mans de l'hospital, es va posar en funcionament el 25 de novembre, com a prova pilot, i des d'aquest gener ja s'utilitza de manera rutinària. En el primer mes i mig de funcionament, ja s'havien realitzat 1.000 observacions, que són més de les s'havien recollit al llarg de tot un any quan no es disposava d'aquesta eina.

Diversos estudis demostren que les mans actuen com a vectors d'infeccions, ja sigui contaminant les superfícies que amb posterioritat tocaran els malalts mateixos, o bé entrant en contacte amb objectes contaminats abans de tocar els pacients, sense haver realitzat una higiene de mans prèvia. Per això, es recomana la fricció de les mans amb preparats de base alcohòlica abans i després del contacte directe amb els pacients i en altres situacions en què pot haver-hi risc de contagi.

El Grup d'Higiene de Mans del Trueta està integrat per 25 professionals que treballen per impulsar la millora i vetllar pel control i la prevenció de la infecció relacionada amb l'assistència sanitària. Sensibilitzen el personal sanitari i els pacients de la importància de la higiene de mans i de fer un bon ús de les solucions alcohòliques.

Entre les actuacions del grup hi ha la vigilància sobre com es realitza la higiene de mans a l'hospital i es monitoren mitjançant l'observació les accions d'higiene de mans. La informació que es recull d'aquestes observacions s'introdueix a l'aplicació, que permet analitzar les dades a temps real i conèixer el percentatge de compliment global, destriat per indicacions, per col·lectius professionals i per serveis assistencials.

Entre les dades que s'han d'introduir quan es realitza una observació, hi ha l'estament al qual pertany el professional, i el moment en què realitza o no la higiene de mans. Els moments o indicacions que s'observen són: abans del contacte amb el pacient, abans de la realització d'una tasca asèptica, després del risc potencial de contacte amb fluids corporals, després del contacte amb el pacient, i després del contacte amb l'entorn del pacient (bombes d'infusió, respiradors, baranes del llit...). També es recull l'omissió de la higiene de mans pel fet de portar guants i si l'acció s'ha realitzat amb sabó d'arrossegament o amb solució alcohòlica.

L'app és apta tant per a IOS i per a Android i es pot descarregar des de qualsevol dispositiu mòbil o ordinador i els membres del Grup d'Higiene de Mans han rebut una formació específica per utilitzar-la.

Aquest gener es realitzarà la primera explotació estadística de les dades obtingudes fins al moment, que serviran per determinar quines són les unitats on cal potenciar la formació en higiene de mans. Les observacions s'aniran fent de manera continuada per anar controlant el compliment de la higiene de mans i per poder actuar en els serveis o entorns on es detecti que es pot millorar.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook