29 de gener de 2019
29.01.2019
Diari de Girona

Unes 28.900 famílies gironines s'acullen a bonificacions pel rebut de l'aigua el 2018

Són un 5,21% més que l'any anterior, quan van ser 27.500 · Prop de 1.597 llars de Girona s'han beneficiat del cànon social i la majoria, més de 27.300, d'una ampliació per tram de l'impost

29.01.2019 | 00:22
Unes 34.300 llars catalanes van acollir-se al cànon social.

Gairebé 29.000 famílies gironines es van acollir l'any passat a una bonificació del cànon de l'aigua per poder afrontar el pagament d'aquest servei bàsic, el que suposa un increment del 5,21% respecte l'any 2017, quan van ser unes 27.500.

Segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), 28.912 llars de la demarcació de Girona es van acollir durant el 2018 a alguna de les mesures per pagar el rebut de l'aigua, 1.400 més que un any enrere. Arreu de Catalunya, la xifra puja fins a 426.400 llars acollides a algun dels dos tipus de bonificacions que existeixen actualment: l'ampliació dels trams de consum, que és l'opció escollida per la majoria, i el cànon social de l'aigua.

Segons les dades facilitades per l'ACA, 1.597 famílies gironines s'han acollit al cànon social, un tipus de bonificació que s'aplica a persones vulnerables i col·lectius amb dificultats per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d'aigua.

D'aquesta opció se s'han beneficiat un 12,23% més de famílies gironines que el 2017, quan van ser 1.420. Es calcula establint un valor de l'impost adaptat a la situació de vulnerabilitat del beneficiari, és a dir, que consisteix en l'aplicació d'un tipus especial, reduint en més del 50% el valor habitual, sempre que el consum de la factura no superi el primer tram del tribut. Al conjunt del país, van ser 34.326 les llars beneficiàries del cànon social de l'aigua l'any passat.

Amb tot, la gran majoria de les bonificacions de l'aigua, tant a Girona (27.315 llars, per les 26.056 de l'any anterior) com al conjunt de Catalunya (392.104), van ser ampliacions per tram, un tipus de bonificació que s'aplica a famílies de quatre membres o més.

El cànon de l'aigua és un impost sobre el consum que es calcula per trams progressius, de manera que, com més aigua es consumeix, més cara es paga.

L'ampliació dels trams del cànon de l'aigua permet afegir al primer tram 3 m3 mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel primer tram; 2 m3 mensuals per persona pel segon tram i 1 m3 per persona al mes en el cas del tercer tram.

En el cas de l'ampliació per trams, reben un tractament especial aquells habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l'ampliació computen com a dues persones. Si en afegir-les a la resta de persones que conviuen amb ells sumen quatre o més membres, també poden sol·licitar l'ampliació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook