30 de gener de 2019
30.01.2019
Diari de Girona

El 74% de negatives a les peticions d'una renda garantida ha baixat al 56% en quatre mesos

Treball ha rebut 11.462 sol·licituds en els últims quatre mesos - Durant aquest temps ha aprovat el 21% de les 23.161 demandes que ha valorat

30.01.2019 | 00:13
El 74% de negatives a les peticions d'una renda garantida ha baixat al 56% en quatre mesos

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha rebut 11.463 peticions d'una renda garantida de ciutadania (RGC) entre el 15 de setembre de 2018 i l'11 de gener de 2019. Una de les dades més rellevants és que el percentatge de denegacions ha baixat del 74% al 56% en comparació amb el primer any de funcionament de la renda. El govern no ha facilitat informació territorialitzada d'aquesta última actualització de la renda, que es va començar a implantar el setembre de 2017, de manera que les xifres es corresponen a tot Catalunya.

Al llarg dels últims quatre mesos, la Conselleria ha valorat 23.161 sol·licituds i n'ha rebutjat 13.047, mentre que n'ha concedit 4.847 (el 21%). Les demandes restants es reparteixen, gairebé a parts iguals, entre 2.662 desistides pel mateix sol·licitant i 2.605 pendents de resposta a un requeriment de l'administració. Tenint en compte els integrants de cada unitat familiar, el Departament remarca que, en l'actualitat, gairebé 119.000 ciutadans es beneficien de l'RGC.

Pel que fa als motius de l'administració per denegar la renda garantida de ciutadania, el majoritari és superar els ingressos establerts per la llei (en el 36% dels casos), tenir una feina a jornada copleta (20%), no acreditar la residència continuada a Catalunya (11%), disposar d'un contracte a temps parcial i no ser una família monoparental (10%), tenir béns mobles i immobles suficients (4%) i haver deixat voluntàriament una feina dintre dels dotze mesos anteriors (4%).

A principis de desembre de 2018, Treball havia rebut més de 9.300 recursos de renda garantida i complements de pensions, prestacions i altres ajuts estatals, dels quals en va resoldre i notificar 1.260 (14%) i en va aprovar 109. Llavors, també s'havien detectat 320 peticions de pagament per silenci administratiu positiu, de les quals s'ha desestimat el 92% de les 137 que s'han revisat.

La plataforma ciutadana creada al voltant de l'exigència de l'RGC, ha convocat concentracions davant Treball a Barcelona el 7 de febrer i el 7 de març per protestar contra la denegació de sol·licituds d'aquesta prestació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook