L'Alt i el Baix Empordà i el Gironès són les zones gironines amb més infants amb càries, mentre que el Pla de l'Estany és la que menys, segons les dades del programa de salut bucodental de l'Agència de Salut Pública a Catalunya, que ha revisat 17.252 alumnes de primer i sisè de primària, el 92,7%. Com cada curs escolar, el Servei de Promoció de la Salut l'Agència en col·laboració amb odontòlegs i estomatòlegs i docents ha dut a terme el programa, que comprèn tant la revisió de la salut bucodental de l'alumnat d'aquests dos cursos i la realització de diverses activitats preventives.

Durant el curs 2017-2018, a la regió sanitària de Girona s'han realitzat revisions a 302 escoles, d'un total de 304. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, un 40,9% dels alumnes de primer de primària estan afectats de càries (el curs 2016-2017 eren el 40,3%), mentre que a sisè de primària la proporció és del 36,2% (el curs anterior eren el 34,2%).

Els infants de 1r de primària afectats de càries activa, obturades o extretes, afecten una mitjana d'1,58 dents permanents i 3,73 dents de llet, mentre que a 6è de primària és del 2,34 en dentició permanent i 2,08 en dentició temporal.

Dels 17.252 alumnes, 8.528 eren de 1r de primària i 8.724 de 6è de primària. Entre l'alumnat de 1r de primària, els de l'Alt Maresme -que forma part de la regió sanitària de Girona- són els que presenten un percentatge més alt d'alumnat sa, un 65,03%, seguit pels del Pla de l'Estany amb un 63,64%. Per contra el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès són les zones amb un percentatge d'alumnat més elevat afectat de càries, amb el 44,96%, el 43,87% i el 42,46%, respectivament.

Entre l'alumnat de 6è de primària els de l'Alt Maresme amb un 70,62% i els del Pla de l'Estany amb un 67,28% també són els que presenten un percentatge més alt d'alumnat sa, mentre que els de l'Alt Empordà, el Ripollès i Gironès són les zones amb una proporció d'alumnat més elevat afectat de càries.

L'índex de restauració definitiu entre l'alumnat de 12 anys és del 42%. Si es mira per zones, es troba que al Ripollès aquest índex baixa fins al 17%, segons Salut.

Les escoles es classifiquen segons si tenen un percentatge alt d'alumnat de primer de primària afectat de càries (igual o superior al 50%) o no. En aquestes escoles es potencia el programa d'activitats, no només durant l'educació primària sinó també abans, durant l'educació infantil, on per exemple es fa l'activitat «Ensenya'm les dents», la qual introdueix el raspallat dental diari i es donen a conèixer pautes per seguir una dieta de baix risc de càries.

Durant el curs 2017-2018 en 99 de 302 escoles la meitat o més de l'alumnat de primer de primària presentava una o més càries. La comarca de l'Alt Empordà amb un 38,03% i el Gironès amb un 37,88% són les zones on hi ha un percentatge més elevat d'escoles de primària amb el 50% o més de l'alumnat amb una o més càries. Els experts assenyalen que els determinants socials tenen molt de pes en la prevalença de càries així com en altres malalties bucodentals.