El centre Güell de Girona ha atès gairebé 60.000 visites en el seu primer any de funcionament les 24 hores del dia. Des que es va convertir en Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) el desembre del 2017, ampliant l'horari tot el dia els 365 dies de l'any, el Güell ha atès 59.453 visites, el 95% de les quals (56.493) han estat urgències; mentre que el 5 % restant (2.960) han estat visites d'infermeria per a la realització de cures programades.

De les urgències ateses, s'han visitat al centre mateix 50.828 persones i s'han realitzat 2.030 visites al domicili dels pacients, mentre que la resta d'atencions (3.635) s'han pogut resoldre per altres vies, sobretot per telèfon.

Abans del 2017, el centre Güell atenia les urgències en horari nocturn, de vuit del vespre a vuit del matí, i tot el dia els festius i caps de setmana.

Des de l'ampliació horària, la mitjana de visites al dia en horari diürn -de vuit del matí a vuit del vespre- ha estat de 48 en els dies feiners i de 223 en caps de setmana, quan el Güell concentra tota l'atenció a les urgències d'atenció primària. En horari nocturn, s'atenen una mitjana de 73 visites en caps de setmana i festius, i de 61,5 els dies laborables.

Pel que fa al nivell de resolució del nou dispositiu, l'Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona l'equipament, destaca que ha estat elevat, ja que el 95,5% de les atencions realitzades al centre s'han pogut resoldre satisfactòriament i només ha estat necessari derivar a l'hospital Josep Trueta el 4,5% dels pacients.

De fet, l'ús d'aquest dispositiu s'ha anat incrementant amb el temps, cosa que posa en relleu la seva consolidació com a centre d'atenció a les urgències de complexitat baixa i moderada, assenyala l'ICS. La mitjana de visites al dia ateses en festius l'any 2016 era de 237, xifra que va pujar a 251 el 2017 i que ha arribat a 296, l'any 2018.