El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat per unanimitat la liquidació del contracte del servei de recollida de residus de proximitat a la Garrotxa que estava adjudicat a Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL. El consell va reconèixer un import de liquidació a favor de Tractaments i Serveis Ambientals Vila de 163.681 euros.

El tràmit de la liquidació ha estat motivat per les sentències favorables del Tribunal Superior de Justícia a l’empresa Anfruns-Garriga, SL que des del novembre del 2018 fa el servei.

El litigi entre les dues empreses va començar el juny del 2014, quan el Tribunal Català de contractes sector públic va estimar el recurs especial de matèria de contractació en el qual estimava el recurs que demanava l’anul·lació del contracte per a la recollida de residus favorable a Anfruns Garriga, SL.

L’acord segons ha explicat el president del Consell Comarcal de la Garrotxa acaba amb un litigi de cinc anys entre les dues empreses que es disputaven el servei de la recollida de residus comarcal. En diferents ocasions el president del Consell Comarcal, Joan Espona, s’havia queixat del fet que les incerteses provocades pel litigi afectaven l’elecció d’un nou model de recollida enfocat a aconseguir més triatge. En el ple ha valorat que després de cinc anys de sentències i recursos, «estem on havíem d’estar en un primer moment sense cost addicional». El president del Consell precisa que l’empresa que ara fa la recollida, Anfruns Garriga, es farà càrrec de manera progressiva del cost de la liquidació favorable a Serveis Ambientals Vila. «Si bé ens n’hem de fer càrrec inicialment, si haguéssim de continuar amb un mal acord, el cost seria molt més elevat», indica.

En les intervencions, el portaveu del PSC, Josep Guix, ha considerat que el consell no tenia alternatives. «Tot bé d’una queixa que es va posar en l’adjudicació d’aquest servei al tribunal català de les adjudicacions i aquest tribunal va fallar en contra del que havia decidit el Consell Comarcal però per una qüestió molt simple i per tant entenem que la feina del Consell estava ben feta». El portaveu de la CUP, Raül Massanella, considera: «Es tracta d’acabar amb un tema que s’ha allargat molt en el temps i no arribar a aquest acord ens podria suposar un risc i per tant li donarem suport». Narcís Feixa (ERC) ha exposat: «Per un error de la Generalitat ara hem de pagar un sobrecost. Hi votem a favor tot i que lamentem aquest diferencial de compensació que hem de pagar».

La concreció del concessionari serà una millora de cara a les proves perquè els municipis puguin escollir el nou model de recollida.