La requalificació de la zona de can Vera d'Olot ha quedat aturada per tercera vegada. La frenada impedeix que, de moment, el projecte de convertir dues velles naus industrials, sense ús de fa anys, en una zona residencial camini cap a la realitat. Davant de les al·legacions al projecte, l'Ajuntament ha optat per suspendre el procés de modificació urbanística i replantejar la zona. Es tracta d'una nau de propietat municipal i de can Vera, de 9.700 m2, de propietat privada. A més hi ha una zona verda denominada parc Miquel Martí Pol.

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, ha definit que es tracta d'un sector on apareixen nous equipaments municipals i on els veïns han demanat millors condicions de connexió viària amb el centre i més aparcaments. Davant de la incertesa, l'Ajuntament ha decidit deixar les coses tal com estaven i es planteja ordenar urbanísticament el sector.

La previsió era fer 60 habitatges de promoció lliure i 26 de promoció oficial a més de garatges i locals comercials en una zona propera al pont de Palau i a tocar del Nucli Antic. La promoció hauria aproximat molt el sector residencial del barri de Sant Cristòfor i Masbernat amb les cases del Nucli Antic. És a dir, hauria propiciat la cohesió de dues zones diferents de la trama urbana d'Olot.

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, ha explicat que en la darrera Junta de Govern van decidir suspendre la modificació d'usos de la zona. L'alcalde ha explicat que el novembre del 2018 el ple va aprovar la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb la finalitat de canviar l'ús industrial actual a ús residencial. La modificació va ser aprovada amb els vots a favor del PDeCAT, d'ERC i del PSC, l'abstenció d'OeC i el vot en contra de la CUP.

Tot i que l'acord va tirar endavant en el ple, en el període d'exposició pública es va trobar amb un seguit d'al·legacions referents a l'àrea d'esbarjo que hi ha al costat de les naus industrials.

L'alcalde ha apuntat que a l'Ajuntament li interessa que facin pisos però s'ha trobat amb el fet que hi ha interessos veïnals que s'hi oposen. L'alcalde ha reconegut que les al·legacions dels veïns són raonables i ha explicat que, a més, es tracta d'una zona on els carrers han de confluir amb la ronda de les Fonts.

Des del 2011

El canvi d'utilitats de la zona de can Vera ja havia estat plantejat pel darrer Ajuntament socialista de Lluís Sacrest (2007-2011). El 2011, va ser transmès a l'equip de govern de Josep Maria Corominas. «L'equip de govern que hi havia en aquell moment ens va proposar una fórmula matemàtica que ordenava els metres de les naus industrials en edificació i cessió», ha recordat l'alcalde actual. Quan l'equip de Corominas va entrar a governar va aplicar la mateixa fórmula per requalificar la zona.

Llavors, van fer les aprovacions i van dur el pla de modificació urbanística a l'aprovació de la Comissió Territorial d'Urbanisme. El 2012, en primera instància, la Comissió d'Urbanisme el va aprovar, però després de comprovar al·legacions referents a la mancança d'un informe ambiental, el va tombar.

El pla va quedar desat un temps perquè no hi havia demanda per fer pisos i locals. Això va durar fins fa pocs anys quan el mercat immobiliari va tornar a moure's i a més es va denotar una falta important de pisos protegits.

Davant de l'existència de promotors disposats a urbanitzar la zona sobre la base del negoci de l'habitatge, l'Ajuntament va tornar a agafar el projecte que resol amb una fórmula matemàtica els espais per a habitatges i per a zones verdes de titularitat pública. El van tornar a dur a l'aprovació del ple però en aquesta ocasió ni tan sols ha arribat a la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Amb tants d'anys, les necessitats dels veïns han canviat i ara el que fa més falta a la gent són zones d'aparcament i espais de lleure ben ordenats. A més, és una zona de confluència de la ronda de les Fonts. Es tracta d'un eix viari molt còmode per a vianants i vehicles que ha de connectar la carretera de Santa Pau amb la sortida d'Olot per la rotonda del supermercat Consum. També hi ha de passar el carril bici que ha de seguir els vuit quilòmetres del curs del Fluvià per Olot.

Tot plegat s'ha de distribuir sense perdre gaire espai de zona verda. Ara, hi ha un parc infantil i una zona amb bancs per descansar. Una part dels veïns i dels grups polítics municipals volen que les zones verdes es conservin.