Els pacients amb afeccions prèvies o d'avançada edat i grip per virus del tipus B i immunodeprimits són els que tenen més risc de patir complicacions i fins i tot morir, segons un estudi coordinat per investigadors del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (Ciberesp).

L'estudi, en què han participat la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha estat liderat per Ángela Domínguez i analitza els factors de risc associats als casos greus d'hospitalització a Catalunya segons el tipus i subtipus de virus de grip.

La feina, que publica la revista PlosOne, ha consistit en un estudi epidemiològic observacional en pacients de més de 18 anys en un total de dotze hospitals de Catalunya entre 2010 i 2016.

La grip estacional és una causa d'hospitalització, especialment en persones amb malaltia subjacent o avançada edat i la seva gravetat pot variar en funció dels tipus de virus circulants.

Determinar els factors de risc associats amb l'ingrés a les Unitats de Cures Intensives (UCI) o la mort en pacients hospitalitzats amb grip greu confirmada per laboratori segons el tipus i subtipus viral, és l'objectiu d'aquest estudi, en què es van incloure 1.726 pacients hospitalitzats a Catalunya, dels quals 595 persones (34,5%) van ingressar a l'UCI i 224 (13%) van morir.

Els pacients de 75 anys i més de tots els tipus i subtipus de virus gripal van ingressar menys freqüentment a l'UCI que els pacients de menor edat.

En contrast, en els pacients de 65 a 74 anys i en els de 75 i més es va produir més freqüentment la defunció en tots tipus i subtipus, si bé això es va observar especialment per al tipus B, sent la immunodeficiència la comorbiditat més estretament associada a la defunció.

Segons explica Ángela Domínguez, que lidera l'estudi, «els nostres resultats suggereixen que els factors predictius de resultats greus de la grip poden variar segons el tipus o els subtipus, sent la immunodeficiència la comorbiditat que més es va associar a la defunció, principalment en pacients amb grip per virus del tipus B».

Fins a un 20% de la gent té la grip

Influenza A i B, els dos virus de la grip que causen les epidèmies en humans són responsables d'una important morbiditat i mortalitat anual a tot el món i cada any, s'estima que entre el 10 i el 20% de les persones tenen grip, encara que existeix una variabilitat significativa d'any a any en les taxes de malaltia.

Les epidèmies anuals causen al voltant de 3 a 5 milions de casos de malalties greus i al voltant de 290.000 a 650.000 morts a tot el món. La majoria de les infeccions són autolimitades, no requereixen visites mèdiques, però una proporció dels casos presenta complicacions greus, principalment en persones amb malalties subjacents i en nens petits i ancians.

Sobre la base de les diferències antigèniques, els virus de la grip A es classifiquen en subtipus segons l'hemaglutinina i la neuraminidasa, els antígens de superfície i els virus de la grip B estan separats en els llinatges Victòria i Yamagata, informa el Ciberesp.

A l'octubre de 2010, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va iniciar la vigilància de casos severs de grip hospitalitzats per complementar la informació proporcionada pel sistema sentinella basat en metges d'atenció primària, i l'objecte de l'estudi en què van participar investigadors de Ciberesp va ser investigar els factors associats amb l'ingrés a l'UCI o la mort en pacients hospitalitzats amb pronòstic greu confirmada per laboratori segons el tipus viral i el subtipus.