El secretari general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, David Mascort, i el director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, van distingir en el marc d'una jornada dedicada a l'«Estat d'implementació de les línies d'actuació de l'Estratègia Marítima de Catalunya (EMC) 2030» celebrada divendres, vuit iniciatives destinades a la millora de la comercialització dels productes pesquers, de les quals tres són gironines: un estudi sobre la venda del peix de Palamós, un projecte sobre la millora de la qualitat de la sardina i el seitó de l'Escala, i la millora de la comercialització de l'angula de Ter, una espècie que es pesca a diversos punts del Baix Empordà.

Els projectes reconeguts consisteixen en accions adreçades a millorar la qualitat, la identificació i la presentació del producte pesquer, realitzades pel sector i cofinançades per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). L'objectiu de les iniciatives presentades en l'àmbit de la comercialització és fomentar un vincle entre els consumidors i el sector pesquer, mitjançant el reconeixement i la valorització d'aquest producte.

Dels vuit projectes que han rebut el distintiu EMC 2019, els que tenen origen i una clara vinculació amb les comarques gironines són els següents: «Estudi del perfil del consumidor i dels canals de venda de peix de Palamós i potenciació de la marca de garantia», per part de la Confraria de Pescadors de Palamós; el projecte «Classificadores de peix blau: inversions per la millora de la qualitat de la sardina i seitó», per part de les Confraries de Pescadors de L'Escala i de Cambrils; la iniciativa «Millora de la comercialització de l'angula de Ter - Juli Carbó Rojo»; i en termes generals, l'estudi «Cap a un envàs comú de peix a les llotges catalanes: harmonització de les caixes de primera venda del peix blau a Catalunya», de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

Balanç de l'EMC

Com a part dels objectius de l'Estratègia Marítima de Catalunya, en l'acte de divendres també es va presentar el resultat de la missió del projecte de cooperació entre el sector de l'encerclament català i d'Euskadi per l'anàlisi de la viabilitat d'implementació d'una Organització de Productors de la Pesca a Catalunya per a la modalitat d'encerclament.

En la jornada també es van analitzar les actuacions de promoció del «Peix de Llotja», desenvolupades pel Govern, adreçades a incentivar el consum del peix de llotja com a producte pesquer de qualitat, fresc i de proximitat, comercialitzat a les diverses llotges de Catalunya.