La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Banyoles va emetre el passat 15 de febrer una instància a l'ajuntament amb un objectiu molt clar: que es compleixi de seguida que sigui retornada la Llei 24/2015 que el Partit Popular de Mariano Rajoy va inhabilitar a mitjan any 2017, segons explica el membre de la PAH Kike Cagni. El govern socialista ha volgut recuperar la normativa que s'ha previst publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) cap al 2 de març, pas essencial perquè pugui entrar en rigor plenament. Cagni puntualitza que, entre altres factors, «el que permet la llei és que els pisos desocupats passin a estar en mans del consistori perquè es puguin llogar a un preu social».

La instància presentada a l'Ajuntament de Banyoles la setmana passada indica que «la lluita incansable de les entitats socials, amb el suport de la majoria de la societat catalana, ha permès recuperar el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments-com ara els bancs-, i la cessió obligatòria d'habitatge buit d'aquests per garantir el dret a l'habitatge de les persones en situació d'exclusió residencial». Des de la PAH, Cagni explica que a Banyoles hi ha nombrosos casos d'ocupació de pisos buits perquè moltes vegades el lloguer que es demana és massa alt, tenint en compte que la majoria de ciutadans que recorren a aquesta solució «tenen un certificat de vulnerabilitat atorgat per part de Serveis Socials».

La reivindicació de la PAH es fonamenta en quatre punts que es detallen en la instància: en primer lloc, es reclama «l'aturada de tots els desnonaments que afecten persones en risc d'exclusió residencial»; en segona posició, s'insta que «Generalitat i ajuntaments destinin el màxim de recursos perquè s'apliqui plenament la llei»; el següent punt consisteix a demanar a la Generalitat «que es responsabilitzi que no es vulneri la llei» i que «signi els convenis que obliguin a les subministradores a assumir els deutes que les famílies no poden assumir»; i, per acabar, que els consistoris «identifiquin els pisos buits i notifiquin als grans tenidors l'obligació de cedir-los». En la darrera de les reunions mensuals entre la PAH i l'ajuntament, Cagni explica que la voluntat del consistori és destinar part del pressupost a la compra de pisos per a lloguer social, a més de seguir frenant els desnonaments programats per als propers mesos. En aquest sentit, Cagni té l'esperança que els desnonaments previstos per a avui i per al dia 21 de febrer també es congelin. També confessa que ha pogut constatar que a Banyoles hi ha certs desequilibris en l'oferta de lloguers en funció de l'ètnia, sobretot de cara a la comunitat subsahariana. Des del consistori, el regidor d'Habitatge, Jordi Congost, admet desconèixer aquests fets.

Objectius de l'Ajuntament

Congost afirma que «nosaltres el que hem fet fins ara és fer de mitjancers entre els grans tenidors i els propietaris de pisos. Paral·lelament, vam demanar als bancs que els pisos desocupats i sense llogater passessin a ser de lloguer, obtenint una bona receptivitat». També assegura que el que alenteix els processos són tots els tràmits que ha de fer l'Agència Catalana de l'Habitatge. «Banyoles és un municipi que té una trentena de pisos de lloguer social, i estem negociant amb els bancs per poder-ne comprar més, a banda d'intentar frenar tots els desnonaments», explica Congost.