L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació el contracte per als serveis de manteniment del Sistema de Control de l'Aigua en el Territori (SICAT), que servirà per mantenir i millorar els més de 130 punts de control del territori actualment operatius de les conques internes que composen aquesta xarxa. L'import d'aquesta licitació és de 2,8 milions d'euros i es podran presentar ofertes fins al pròxim 22 de març. El contracte tindrà una durada de dos anys.

Els treballs que es duran a terme se centraran en el manteniment de sensors, dels equips d'enregistrament, emmagatzematge i comunicació de la informació, de l'estat de les infraestructures, així com també dels equipaments mecànics, energètics i elèctrics. Un cop avaluat el seu estat es duran a terme les reposicions necessàries per garantir el seu correcte funcionament. També s'inclouen actuacions de conservació de les infraestructures i del seu entorn fluvial.